class vaderstad

Produkty:

Aktuálně:

RSS

26. 03. 2018

Nové meracie zariadenia pre seno / siláž / slamu a obilie.

Pri profesionálnom obchodovaní so slamou a pri skladovaní sena zohráva rozhodujúcu úlohu obsah vlhkosti. Presná hodnota poskytuje potrebný základ pre stanovenie kvality a pre skladovanie. Pre nadchádzajúcu zberovú sezónu ponúka spoločnosť CLAAS prepracovanú ponuku meracích prístrojov.

Dealer lokátor:

SHREDLAGE®: