class vaderstad

SIMA-ocenění pro žací stroje CLAAS DISCO

22. 04. 2009

Lepší kvalita píce - menší spotřeba paliva

S novou modelovou řadou DISCO CONTOUR nabízí CLAAS kompletně nově vyvinutou řadu v pracovních záběrech 2,60 m u nesených žacích lišt až 9,10 m trojkombinací čelní a vzadu nesených žacích lišt. Poprvé jsou v těchto nesených žacích strojích použity technologie, které byly doposud uplatňovány pouze u samojízdného žacího stroje COUGAR 1400.

V rámci výstavy SIMA byly oceněny nejnovější modely DISCO 8400/9100 CONTOUR, DISCO 3100/3500 TC/TRC a DISCO 8600/9300 C DUO. Moderní žací stroje dokazují: CLAAS se za pouhých 15 let po zavedení prvního vlastního diskového žacího stroje vypracoval i v sekci sklizně pícnin k vedoucímu výrobci na trhu.

Hlavní technickým vylepšením zmíněných nových strojů je hydro-pneumatický systém zavěšení ACTIVE FLOAT. S touto technologií je možné měnit tlak žací lišty na podložku plynule během pracovního procesu tak, aby bylo dosaženo co nejšetrnějšího sečení v závislosti na půdních podmínkách a pracovní rychlosti.
U prvních strojů této modelové řady byly už v roce 2008 v praxi zaznamenány znatelně lepší kvalita píce díky nižšímu znečištění a snížení paliva díky snížení bočního tahu.

 

Vyznamenání za perfektní obsluhu

Řízení ISOBUS velkoplošných žacích strojů DISCO 8600/9300 C DUO nabízí vysoký stupeň obslužného komfortu. Opakující se funkce jako zvedání na souvrati jsou ovladatelné jak přes terminál, tak jednoduše ventilem hydraulického okruhu traktoru.

Navíc je u ISOBUS-kompatibilních traktorů možné programování přes funkční tlačítka na řadící páce. Zvedání resp. spouštění jednotlivých žacích jednotek tak probíhá jednoduše přímo řadící pákou. Diskový žací stroj je vybaven systémem pro kontrolu cirkulace oleje, a tudíž může být vybaven systémem Load Sensing nebo okruhem konstantním průtokem oleje (otevřený hydraulický okruh).


DISCO 9300 C DUO je největším čelně neseným žacím strojem na trhu - je možné jej ale provozovat i v agregaci čelní žací stroj a vzadu nesený žací stroj.

Kromě možnosti dvojí agregace na traktor s onačením DUO, udělila hodnotící komise veletrhu SIMA v žacích strojích vůbec poprvé použitý hydraulický válec s tlumením krajní pozice u strojů DISCO 8400 CONTOUR a DISCO 9100 CONTOUR. Speciální válce tlumí lištu v krajní pozici při sklápění do přepravní polohy. Naopak při sklápění do pracovní polohy, mechanická pružina integrovaná ve válci žací jednotku z její krajní pozice vytlačí. Toto je velice nápomocné především při rozkládání stroje do pracovní polohy a svazích.

U nových tažených žacích strojů se středovým uložením oje DISCO 3100/3500 TC/TRC, je vychýlení stroje vpravo či vlevo docíleno dvěmi jednočinnými hydraulickými válci. Přizpůsobení míry vychýlení stroje se nastavuje přesazením čepů hydraulických válců v závislosti na šířce traktoru.

Dosavadní řešení s jedním dvojčinným hydraulickým válcem se ukázala problematická, protože zmenšilo-li se vychýlení na jednu stranu, automaticky došlo ke zvětšení vychýlení na stranu druhou. Tento problém se dá vyřešit pouze rozlišnými délkami ramen, které je potřeba pořídit zvlášť. Rychlé a nenákladné přestavení tak není možné. Jinak je tomu u oceněného systému CLAAS se dvěmi jednočinnými hydraulickými válci. Úhel vychýlení je nastavitelný zcela nezávisle vlevo a vpravo. Toto řešení je navíc absolutně bez vůle, protože jeden válec je vždy tlačen až do jeho krajní polohy.

Cenu za žací stroje DISCO převzali na výstavě SIMA specialisté na techniku pro sklizeň píce Manfred Geng a Carine Perrin.