class vaderstad

Spoločnosť CLAAS Tractor SAS uviedla do prevádzky novú lakovňu

15. 08. 2010

Na konci roka 2008 CLAAS Tractor SAS investovala do novej ultramodernej lakovacej linky a začala s jej spustením koncom mája. Bude tak nastavená nová dimenzia továrne CLAAS v Le Mans z hľadiska kapacity, kvality a rešpektovania životného prostredia. Slávnostného otvorenia sa zúčastnila rada čestných hostí, pozvanie prijal starosta mesta Le Mans Jean-Claude Boulard a členovia správnej rady vedenia CLAAS Hans Lampert, Dr. Hermann Garbers a Ulrich Jochem.

Správna rada CLAAS s čestnými hosťami, dodávateľmi a zamestnancami zahájili spustenie novej lakovne.

Prestrihnutie červenej stuhy (zľava): Pierre Grondin (CLAAS Traktor), Ulrich Jochem (CLAAS Správna rada), MariettaKaramanli (členka francúzskeho parlamentu), Jean-Claude Boulard (starosta mesta Le Mans) a Dr. Hermann Garbers (CLAAS Správna rada).

Hlavným dôvodom zmeny výrobnej metódy lakovania bolo zvýšenie hmotnosti a veľkosti traktorov a zmena právnych predpisov tak, aby štandard kvality laku na traktore bol v súlade s normou CLAAS a odpovedal výskumu v tejto oblasti.

Táto nová lakovacia jednotka bola inštalovaná v budove priliehajúcej k montážnemu závodu, a pokrýva plochu 2.520 m². Stropný tunel je vybavený dopravníkovým systémom, čo znamená, že jednotky s hmotnosťou až osem ton môžu byť presunuté z hlavnej budovy do novej časti lakovne.
Výrobná kapacita je 75 traktorov/smena, ktorá môže byť navýšená jednoduchým zvýšením rýchlosti celej linky až na maximálnu výkonnosť 100 traktorov/smena.

Jednotlivé diely sú prepravované z montážnej linky do lakovne. Dopravníkový systém je skonštruovaný s nosnosťou až 8 ton na jednotku.

Technika, ktorá zlepšuje pracovné podmienky

Automatizácia procesu lakovania spodnej časti traktora umožní zlepšenie pracovných podmienok, ktoré uľahčí činnosť pracovníkov lakovne. To tiež zaistí lepšiu kontrolu laku a spotrebu farby.

Rešpektovanie životného prostredia

Spoločnosť CLAAS Tractor SAS venovala počas tohto projektu veľkú starostlivosť na zníženie dopadu svojej činnosti na životné prostredie. Technické rozhodnutia viedli ku zníženiu spotreby vody a energie. Použitím nových farieb s technológiou Very High Solid v kombinácii s originálnym systémom pre spätné získanie zvyškov laku pomocou kefy (čo vedie k menšiemu odvozu odpadu) sú zároveň veľmi šetrné k životnému prostrediu.

Lepšie vyškolený personál

Pri zavádzaní tejto novej linky sa dôraz kládol na oblasť školenia pracovníkov. Boli uskutočnené školenia robotiky, údržby a technológie lakovania, ktoré dohromady tvorili 1400 hodín.

Investícia

Po uvedení novej linky na montáž kabín v roku 2008 (4,6 mil. €) sa investovalo tiež 9,2 mil. € do investičného projektu nového testovacieho a skúšobného centra pre traktory v obci Trangé v tesnej blízkosti Le Mans. Dodatočná investícia vo výške 9.6 mil. € je dôkazom, akú dôveru vkladajú akcionári, rodina CLAAS do budúcnosti továrne v Le Mans. Tento nový projekt je ďalším krokom v rozsiahlom modernizačnom pláne, ktorým továreň v Le Mans prechádza, aby sa stala plnohodnotnou súčasťou CLAAS Group.

Niektoré číselné údaje týkajúce sa výstavby lakovne

  • investícia 9.6 mil. €
  • 12 mesiacov práce
  • 100 ton ocele na výstavbu spojovacieho tunela
  • 24 km elektrických káblov
  • 350 m dlhý dopravný systém
  • 2520 m² plochy v hlavnej budove
  • Zníženie spotreby rozpúšťadla o viac ako 40%