class vaderstad

Nový radličkový podmietač Väderstad Swift

22. 10. 2010

Swift je nový radličkový podmietač vyznačujúci sa precíznou kvalitou spracovania pôdy až do hĺbky 15 cm. Budúci rok bude na našom trhu ponúkaný v týchto pracovných záberoch 5,60; 7,20 a 8,70 m.

Firma Väderstad predstavila kultivátor po prvýkrát na výstave Agritechnica na jeseň minulého roku. Podmietač bol tento rok zapožičaný niekoľkým farmám v ČR. Podľa doteraz získaných skúseností je jasné, že švédská firma opäť odviedla kus poctivej práce. Stroj bol vyskúšaný na rôznych typoch pôd od ľahkej až po ťažkú íľovitú a vždy veľmi úspešne. Vďaka rozmarom počasia musel podmietač ukázať svoje kvality ako na veľmi suchom a tvrdom strnisku, tak naopak i v mokrých podmienkach. Vždy bez problémov. Po prvých nasadeniach sme si všimli tieto výhody.

Intenzívne premiešavanie

Swift intenzívne premiešava pôdu a zanecháva rovný povrch.

Vynikajúca priechodnosť

Vďaka vibračným stĺpikom, ktoré sú vybavené radličkami MixIn, je veľmi dobrá priechodnosť. K dispozícii sú špičky a odhrňovačky o šírke 50 mm a 80 mm alebo špičky s krídlami, poprípade radličky Marathon s predĺženou životnosťou. Rozstup radličiek je 19,3 cm.

Nízke náklady na opotrebiteľné diely

Radlička je rozdelená na dve časti, ostrie a odhrňovačku, čo znižuje výrazne náklady na opotrebiteľné diely.

Kompaktný a priestorný

Swift je príklad nového prístupu v konštrukcii strojov. Stroj má na ráme dva hlavné nosníky, na ktorých sú umiestnené vždy dva rady radličiek. Rozstup radov činí 650 mm. Táto revolučná konštrukcia umožnila vznik štvorradového radličkového kultivátora, ktorý je krátky, veľmi kompaktný a dobre manévrovateľný na úvrati.

Kopíruje povrch pôdy

Swift má prostrednú sekciu a dve krajné krídlové sekcie, ktoré kopírujú vždy nezávisle povrch pôdy. Bočné oporné kolesá prispievajú k dobrému kopírovaniu a zaisťujú i rovnomernú pracovnú hĺbku.

Veľké urovnávacie disky

Za radličkami dokončujú prácu urovnávacie disky, ktoré sa podobne ako pracovná hĺbka nastavujú hydraulicky z kabíny traktora.