class vaderstad

Nový, najvýkonnejší model Carrier so smykom Crossboard

19. 11. 2010

Švédská firma Väderstad predstavila pre nasledujúci obchodný rok nový model diskového podmietača Carrier 925 s integrovaným smykom Crossboard.

So zaťažením 135 kg na jeden disk je Carrier 925 schopný drtiť, krájať a urovnávať ťažkú hrubú brázdu alebo efektívne rezať, miešať a zapravovat slamu zo strniska priamo do pôdy. A to všetko pri vysokej pojazdovej rýchlosti. Carrier 925 je najväčším strojom svojho druhu na trhu, ktorý je vybavený smykovou lištou Crossboard. Nový Carrier 925 minimalizuje počet prejazdov a ponúka výborný stroj pre rôzne spôsoby spracovania.


Prsty smyku zo špeciálnej ocele

Carrier vybavený smykom Crossboard je vhodný pre oba systémy spracovania pôdy, ako po orbe, tak do minimalizačných technológií. Je to podmietač, ktorý vždy urobí svoju prácu bez ohľadu na osevný postup, počasie alebo pôdne podmienky. Smyk Crossboard je možné montovať na modely Carrier od 3 do 9.25 m pracovného záberu. Smyk Crossboard urovnáva vďaka svojim prstom vyrobeným zo špeciálnej ocele - agresívne drtí hrubú brázdu.

Elektrické nastavenie pracovnej hĺbky

Carrier 925 je vybavený elektrickým nastavením pracovnej hĺbky, čo znamená, že sa náradie vždy vráti po otočení na úvrati do prednastavenej polohy.

Oceľový pech drobí a urovnáva

Oceľový pech, ktorý je vyrobený z tvrdenej ocele má enormnú silu a schopnosť utužovať. Vďaka tvaru krúžkov pech nerobí len jednoduchú prácu, ale i agresívne drtí a zatláča rastlinné zbytky do pôdy.

Všetko je nastaviteľné z kabíny

Pracovná hĺbka diskov a uhol nastavenia smyku Crossboard sa dá nastaviť hydraulicky z kabíny traktora. Behom prvej podmietky môže byť smyk úplne zdvihnúť.