class vaderstad

Slávnostné otvorenie novovybudovanej centrály v Bajči

30. 05. 2011

V dňoch 25. - 27.5.2011 sa konalo slávnostné otvorenie novovybudovanej centrály spoločnosti AGRALL v Bajči.

Spoločnosť AGRALL vstúpila na slovenský trh v roku 2009 s jasným zámerom vybudovať na Slovensku profesionálne fungujúcu predajnú a servisnú sieť značiek CLAAS a Väderstad. Nevyhnutným predpokladom pre splnenie tohto cieľa je mať k dispozícii zodpovedajúce servisné, skladové ako aj administratívne priestory. Preto sme sa hneď na začiatku našej činnosti rozhodli investovať do výstavby nového strediska. Pri tejto príležitosti by sme sa chceli poďakovať Vám, našim zákazníkom, že ste s nami absolvovali toto provizórne obdobie.

Veríme, že stredisko, v ktoré sme vybudovali, sa stane miestom, kde sa naši zákazníci vždy stretnú s kvalifikovaným personálom, ktorý im poskytne služby na takej úrovni, aby sa k nám zákazníci radi vracali.

Prinášame Vám niekoľko fotografií z akcie.