class vaderstad

Väderstad Seed Hawk

28. 07. 2012

 Väderstad Seed Hawk predstavil na veľtrhu Farm Progress Show v Kanade najväčší sejací stroj na svete.

Obrovský podvozok so zásobníkmi (s celkovým objemom 46 m3) minimalizuje čas pre plnenie a zároveň maximalizuje výkon. "I napriek nadmernej veľkosti, môžu byť zásobníky naplnené za 15 minút, a to vrátane osiva a hnojiva," uvádza Gustav Nilsson, ktorý je zodpovedný za Väderstad Seed Hawk.

Sústava zásobníkov je rozdelená do štyroch rôznych veľkostí: 10 500 litrov, 16 800 litrov, 16 800 litrov a 1400 litrov. Pre pšenicu sa obvykle používa zásobník na 10 500 litrov a pre oba druhy hnojív zase dva 16 800 litrové zásobníky.

"V súčasnej dobe sa jedná o najväčší zásobník na trhu. Spolu s 25 metrov širokou sejacou súpravou, je možné zasiať až 61 hektárov na jedno naplnenie, pri základnej dávke  120 kg osiva a 300 kg hnojiva na hektár, " hovorí jeden zo zakladateľov firmy Seed Hawk, Brian Dean.

Testy v teréne so Seed Hawk ukázali, že  priamym siatím môžeme dosiahnuť rovnako vysoké výnosy ako s tradičným siatim. Vo Švédsku je podiel priamej sejby relatívne malý, ale v Austrálii je najčastejšie používanou metódou z dôvodu veľkého nedostatku vlahy ako limitujúceho faktora pri pestovaní plodín.

"V prípade Seed Hawk 1300 sme presvedčení, že najväčší dopyt bude pochádzať z trhov ako Rusko, Kanada, USA a Austrália," hovorí Gustav Nilsson.