class vaderstad

Deň poľa

11. 10. 2011

Deň poľa


Dominantou jesene je zber kukurice a ten tohtoročný vrátil na polia nádej. Svedčí o tom hojná účasť poľného Dňa, ktorý pred pár dňami usporiadala firma Agrall.


Poľnohospodári, posmelení tohtoročnými cenami, pozorne sledovali novinky hľadajúc riešenia ako ešte viac zvýšiť efektivitu výroby, zberu, prípravy pôdy a sejby po tejto, už i tak lukratívnej komodite.

Na poliach v Bánove, patriacich spoločnosti Poľnohospodár Nové Zámky, a.s. prezentovala firma Agrall, zastupujúca špičkových výrobcov CLAAS a Väderstad pre SR, pestrú škálu techniky. Stacionárna prezentácia doplnená o praktické ukážky kombajnov s adaptérom na zber kukurice na zrno, traktorov a rezačiek CLAAS ako aj strojov na spracovanie pôdy a sejbu Väderstad priamo v pracovnom nasadení na poli, pritiahla pozornosť viac ako 250 účastníkov. Ukážky sprevádzal výstižný komentár usporiadateľov. Neopomenúc technické parametre, predstavovanie jednotlivých mechanizmov zahŕňalo aj porovnávanie ich výkonu, dostupnosť či vhodnosť do rôznych pôdnoklimatických podmienok.

Technológie CLAAS

Ťažko skúšané odvetvie akým je poľnohospodárska prvovýroba praje v tomto roku špičkovým pestovateľom. Tým, ktorí sa správajú ekonomicky zodpovedne a neupúšťajú od efektívnej intenzifikácie výroby prostredníctvom ekonomicky zdôvodnených vkladov.

Aby nie. Veď sledovanie vývoja cien kukuríc na svetových komoditných trhoch je doslova hnacím motorom za dosiahnutím lepších výsledkov. Vývoj napreduje správnym smerom a nielenže úroveň cien pokrýva výrobné náklady pestovania, dokonca tvorí zisk.

Z úspešného roka sa tešia najmä roľníci dosahujúci úrodu viac ako osem ton zrna z hektára. Vtedy sa kukurica stáva lukratívnou komoditou. Bohužiaľ, celoslovenský priemer je omnoho nižší. Vlani predstavovala primerná úroda necelých 6 t/ha.

Východiskom, ako obstáť v tvrdej konkurencii a zvýšiť rentabilitu výroby je silné partnerstvo. Agrall je určite stabilnou firmou, ponúkajucou poľnohospodárovi servisno-predajné zázemie a profesionálny rast. Pestovateľom ponúka pestrú paletu strojov z dielne renomovaných výrobcov.

Na poľnom Dni predviedla firma Agrall okrem zberu aj možnosti prípravy pôdy po zbere zrnovej kukurice a sejbu ozimín ako ucelený systém. Zber kukurice prebehol kombajnom CLAAS LEXION 660 s 8-riadkovým sklopným adaptérom CLAAS Conspeed 8-75. Ako ďalší zberový stroj bola predvedená rezačka CLAAS JAGUAR 940 s pohonom 4x4 a plošným adaptérom na zber silážnej kukurice ORBIS so záberom 6 metrov.

Po predvedení zberových strojov mali možnosť účastníci tejto akcie uvidieť nasadenie strojov na prípravu pôdy Väderstad. A to jednak prípravu pôdy po konvenčnom spracovaní pluhom, kedy sa výborne predviedol kultivátor NZA 1000 a tiež po priamom spracovaní kukuričného kôrovia hĺbkovým kypričom Cultus CS 420 a kombinovaným hĺbkovým kypričom TopDown TD 400. Pre farmárov s menšou výmerou bol predvedený nesený tanierový podmietač Carrier CR 300. Napriek enormne veľkému množstvu pozberových zvyškou, ktoré zodpovedalo vysoko nadpriemernému výnosu kukurice na uvedenej parcele (13 t/ha) predviedli všetky predstavené stroje vysokú priechodnosť rastlinných zvyškov a ich efektívne zapracovanie a premiešanie v celom pôdnom horizonte. Pričom po strojoch Cultus a TopoDown bolo možné nasadiť sejaciu techniku už po jednom prejazde, čo dáva poľnohospodárom možnosti ako zefektívniť výrobu a znížíť náklady.

V záverečnom bloku strojov bola predvedená sejacia technika Väderstad, vhodná ako po konvenčnom, tak aj bezorebnom spracovaní pôdy.

Najpredávanejšiu sejaciu techniku v Európe (viac ako 19000 ks) zastupovalo TOP trio.

Sejací stroj RAPID RDA 600 S ako predstaviteľ vysoko efektívnj sejby s predprípravou pôdy,veľkým prítlakom a účinným utužením. Pre tých, ktorí chcú ešte viac znížiť náklady bol predvedený sejací stroj RAPID RDA 800C s prihnojovaním pevným (granulovaným) hnojivom, kedy je predpríprava pôdy čelným diskovým náradím, zrovnanie smykom (Crossboard), sejba a utuženie, doplnená uložením hnojiva priamo k päte. A to všetko pri jednom prejazde s pracovnou rýchlosťou viac ako 12 km/h. A na záver si Agrall nechal slovenskú premiéru sejacieho stroja SPIRIT 600 S Next, ktorý po predpríprave pôdy čelným diskovým náradím následne pôdu pred sejbou utuží (zrovná) pneumatikovým valcom a až potom nasleduje výsev dvojkotúčovým výsevným ústrojenstvom s efektívnym kopírovaním. Veľkou výhodou sejacieho stroja SPIRIT je aj jeho veľmi nízka potreba ťahovej sily, kedy tento sejací stroj s pracovným záberom 6 metrov môžeme reálne ťahať už s traktorom s výkonom 180 koní.

Všetky stroje na prípravu pôdy a sejbu Väderstad boli predvádzané v agregácii s traktormi klasickej koncepcie CLAAS AXION a špeciálnymi ťahačmi XERION s výkonom až 379 koní.