class vaderstad

Všetko najlepšie k 100. narodeninám

25. 01. 2013

V živote človeka sú sté narodeniny skôr unikát. Ale ani v živote firmy nie je stovka zrovna malé číslo. Zvlášť, ak sa jedná stále o tú istú rodinnú firmu, akou bola spoločnosť Claas aj na začiatku svojej púte.

CLAAS je jedným z popredných svetových výrobcov poľnohospodárskych strojov. Spoločnosť s centrálou v nemeckom Harsewinkli je jedničkou na európskom trhu v predaji obilných kombajnov a dokonca svetovou jedničkou v predaji samojazdných rezačiek. Jej sortiment je však oveľa širší. Firma CLAAS produkuje taktiež traktory, žacie stroje, zhrnovače a obraceče krmovín, zberacie vozy ako aj lisy pre lisovanie okrúhlych i hranatých balíkov. S rastom poľnohospodárskej techniky a zvyšovaním efektivity sa stále viac v strojoch uplatňuje elektronika. Taktiež vo vývoji inteligentných systémov sa CLAAS drží na vrchole a od roku 2010 ich spoločne nazývá „Efficient Agriculture Systems“ skrátene EASY. Pod týmto označením môžu zákazníci nájsť navigačné systémy, optimalizáciu výkonu, ale i systémy pre precízne poľnohospodárstvo, monitoring a ďalšie služby.

V rodnom Nemecku má CLAAS štyri závody a ďaľších sedem je lokalizovaných v Rusku, Poľsku, Maďarsku, Francúzsku, Indii a v Nebraske. Celkom takto spoločnosť zamestnáva po celom svete 9000 ľudí.

100 rokov v knihe

Prvé pripomenutie tohto jubilea prebehlo hneď na začiatku tohto roka v rámci medzinárodného veľtrhu Green Week, ktorý sa uskutočnil v Berlíne. Spoločnosť CLAAS tu poprvé prezentovala knihu, ktorú vydala na počesť svojho stého výročia. Na takmer štyristo stranách je zábavne zachytená história spoločnosti od jej založenia v roku 1913 až po súčasnosť a dokonca ponúka pohľad i do budúcnosti. V knihe nájdete množstvo krátkych príbehov a anekdot, v nich vystupujú tak zákazníci spoločnosti CLAAS ako aj  jej zamestnanci. Môžete ju získať v nemeckom i anglickom jazyku.

Od začiatku zberacie stroje

Poďme sa teraz aspoň v krátkosti pozrieť do rokov minulých aj my sami. Už otec zakladateľa firmy CLAAS, Franz Claas, bol činný v podnikaní a výrobe poľnohospodárskych strojov. Jeho doménou boli najprv odstredivky na mlieko, ale neskôr zostrojil svoj prvý viazač slamy a žací stroj. Druhým piliérom jeho podnikania bolo poskytovanie služieb v oblasti výmlatu obilia. Ako vidno jeho synovia mali kontakt so zberovou technikou prakticky od kolísky a tak niet divu, že v roku 1913 založil August Claas firmu na výrobu a opravu viazačov. Na úradnú správu v Herzebrocku napísal: „Týmto Vám najoddanejšie oznamujem, že si od 8. apríla 1913 pre seba zriaďujem živnosť. Zamestnávam dvoch zámočníkov, jednu pomocnú silu a vyrábam viazače slamy.“

Ale pretože Franz Claas mal viac synov, už v roku 1914 bola založená firma Bratia Claasovi, ku ktorej sa prihlásili všetci traja, August, Bernhard i Franz jr.

O päť rokov neskôr sa už firma vyrábajúca predovšetkým viazače slamy sťahuje do mesta, ktoré  dodnes neopustila teda do Harsewinklu. V roku 1921 patentoval August Claas prvý vynález, uzľovač s dolným jazýčkom. Bol to prvý patent v dlhej rade patentov vtedy ešte mladej firmy. V roku 1931 bola zahájená produkcia prvých lisov.

Ďalší prelom spoločnosti CLAAS znamenal dozaista rok 1936, keď bol po šiestich rokoch driny uvedený na trh prvý ťahaný obilný kombajn vhodný pre európské podmienky. Stroj niesol označenie MDB alebo Mäh-Dresch-Binder teda obilný kombajn s viazačom. Prvý samojazdný obilný kombajn zazrel svetlo sveta v roku 1946. O tom, že zberacie stroje boli doménou spoločnosti CLAAS odjakživa, svedčí i rok 1971, kedy bol vyvinutý prvý zberací stroj pre cukrovú trstinu a o dva roky neskôr prvá samojazdná zberacia rezačka.

Úspešné desaťročie

Skupina CLAAS zažila v posledných dvoch desaťročiach mimoriadny nárast. Veď v roku 1990 bol ročný obrat približne 500 milionov eur a v minulom roku už 3,4 miliard eur. Pritom približne 75% svojich príjmov získáva na medzinárodných trhoch.

V deväťdesiatych rokoch otvorila spoločnosť Claas svoju prvú zaoceánsku továreň na výrobu obilných kombajnov Lexion v Omahe v štáte Nebraska. Lokalita nebola vybraná náhodou. Továreň sa totiž nachádza v srdci najväčšieho obilovinárského regiónu v USA a kombajny Lexion, ktoré opúšťajú brány tohoto podniku, mieria naprieč severoamerickým poliam.

V roku 1997 prevzala spoločnosť Claas výrobný podnik v Maďarsku Törökszentmiklós. Stopercentná dcérska spoločnosť CLAAS Hungaria Kft vyrába zberacie adaptéry a žacie stroje pripojiteľné k samojazdnej zberacej technike alebo agregovateľné s traktormi.

Jedným z najväčších „skokov“ v raste skupiny CLAAS bolo získanie väčšinového vlastníctva výrobcu francúzskych traktorov Renault v roku 2003. Od tohto roku sa CLAAS zaradil medzi výrobcov moderných traktorov. Obrat skupiny CLAAS sa zvýšil o viac ako 600 miliónov EUR a taktiež pribudlo 2000 zamestnancov. CLAAS prevzal poľnohospodársku divíziu značky Renault v plnom rozsahu v roku 2008. Dnes práve francúzski zamestnanci tohoto podniku tvoria tretinu zamestnancov celej skupiny.

 

V poslednom desaťročí bolo nutné orientovať sa aj na východné trhy. Najprv chcel CLAAS dobyť trh východnej Európy a Ruska, preto v roku 2005 investoval nemalé náklady na postavenie továrne v južnom Rusku, konkrétne v meste Krasnodar. Reagoval tak na dopyt miestnych  poľnohospodárov po vysoko výkonnej a kvalitnej zberovej technike. Postavením továrne sa CLAAS stal prvným západným výrobcom poľnohospodárskych strojov, ktorý otvoril výrobný podnik v Rusku.

V Indii CLAAS „operuje“ už od roku 1995, ale až v roku 2008 tu bola postavená nová továreň blízko mesta Chandigarh pre výrobu samojazdnej zberovej techniky a napokon v marci minulého roka bolo otvorené v Bangalore nové regionálne centrum s veľkým skladom náhradných dielov a predajným a servisným zázemím pre danú lokalitu. Veľký rast populácie a silná pozícia poľnohospodárstva robí z Indie pre poľnohospodársku techniku zaujímavý a rýchle rastúci trh.

Dodajme ešte zaujímavosť. Väčšina zberacích strojov vyrobených v Indii je vybavená pásovým podvozkom, ktorý bol vyvinutý práve pre vlhké pôdne podmienky v oblastiach, kde se pestuje ryža. Takéto stroje sa uplatňujú nielen v Indii, ale i v Južnej Kórei, Thajsku a taktiež v Afrike. Vlani bolo preto zriadené predejné centrum v hlavnom meste Thajska v Bangkoku.

V septembri 2012 založil CLAAS novú dcérsku spoločnosť v Číne so sídlom v Pekingu. Tá má za úlohu spravovať trh v tejto veľkej krajine s populáciou 1,34 miliardy ľudí.

Všetko najlepšie!

Firemné farby spoločnosti a meno CLAAS se stali pre mnohých poľnohospodárov synonymom zberacích strojov. Nezostáva nám nič iné než popriať do tej ďalšej stovky VŠETKO NAJLEPŠIE!

Oslávte s nami 100 rokov CLAAS!

100.claas.com