class vaderstad

Moderné poľnohospodárske technológie pre Zambiu

16. 02. 2014

Pri príležitosti Medzinárodného Zeleného týždňa (IGW), ktorý sa konal v Berlíne v januári, spolkový minister poľnohospodárstva Dr. Hans-Peter Friedrich a jeho zambijský náprotivok Robert Sichinga podpísali dohodu o zriadení Nemecko - Zambijského poľnohospodárskeho vzdelávacieho centra.

Spolu s ďalšími nemeckými spoločnosťami, CLAAS ako spoločnosť vyrábajúca poľnohospodárske stroje podporuje tento plán vzdelávania a  poskytne zadarmo traktory ARION rady 600 pre použitie v projekte. CLAAS taktiež plánuje podporiť projekt kombajnom.

Spoločný podnik bude fungovať na ploche 64 ha v rámci GART poľnohospodárskeho výskumného centra (Golden Valley Agricultural Research Trust), ktorý sa nachádza asi 60 kilometrov severne od zambijského hlavného mesta Lusaky. Celý projekt sa spustí počas leta s prvou žatvou.

Tento projekt spoločného ekonomického podniku bude súčasťou programu bilaterálnej spolupráce ministerstva pre výživu a poľnohospodárstvo (BMEL). Cieľom Nemecko -  Zambijskej poľnohospodárskeho odborného a znalostného centra je poskytnutie vedomostí poľnohospodárom a technickým pracovníkov prostredníctvom realistických tréningov, ktoré používajú moderné poľnohospodárske technológie a vhodné pestovateľské postupy, a to najmä v oblasti produkcie zemiakov a obilia. Nové centrum tiež významne prispeje k potravinovej bezpečnosti v Zambii a k rozvoju moderného poľnohospodárstva v krajine.

 

Spolkový minister poľnohospodárstva Dr.Hans-Peter Friedrich (uprostred) a zambijský minister poľnohospodárstva, Robert Sichinga (vľavo), podpisujú zmluvu o zriadení Nemecko - Zambijského poľnohospodárskeho vzdelávacieho centra. Steven van Kooten-Niekerk od výrobcu poľnohospodárskej technológie CLAAS podporil dohodu. Rokovanie sa konalo pri príležitosti Medzinárodného Zeleného týždňa v Berlíne v januári 2014, počas Svetového fóra pre výživu a poľnohospodárstvo.