class vaderstad

20. Celoslovenský DEŇ POĽA v Očovej

19. 05. 2014

AGRION - Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v spolupráci s SPPK, TF SPU, NPPC-VÚTPHP, usporiadala na pozemkoch PD Očová v poradí už 20. celoslovenský DEŇ POĽA.

Celá akcia bola zameraná na krmoviny spojená s výstavou poľnohospodárskej techniky, ukážkou hybridov tráv a seminárom, ktorý sa konal za spolupráce NPPC – VÚTPHP a TF SPU. Deň poľa sa uskutočnil 15. mája 2014. Vystavovanie techniky bolo bez kategórií strojov. Na predvádzanie boli určené stroje na kosenie, obracanie a zhrňovanie krmovín, stroje na zber krmovín z riadkov (rezačky, zberacia vozy, lisy), stroje na zber a konzerváciu krmovín, stroje na ošetrovanie a obnovu krmovín, zariadenia na dopravu a manipuláciu, stroje na zber biomasy, komunálna technika.

Aj napriek nie moc priaznivému počasiu si návštevníci prišli na svoje, keď z celkového počku 35 zúčastnených vystavovateľov si mohli prejliadnuť vyše stovku predvádzaných poľnohospodárských strojov a to nie len staticky ale aj primo pri práci.

Spoločnosť AGRALL s.r.o. ako výhradný zastupca výrobcu CLAAS pre slovenskú republiku predstavil priamo v prácí nasledovná stroje: diskové kosy CLAAS DISCO 3100 Contour, CLAAS DISCO 9100 + 3200 Profil, obracač krmovín CLAAS VOLTO 800 (novinka 2014), zhrňovač CLAAS LINER 1250, lis na gulaté balíky s pevnou komorou CLAAS ROLLANT 350, zberací voz CLAAS QUANTUM 4700P, samohybnú rezačku CLAAS JAGUAR 930 a taktiež bola v traktoroch zastúpená celá modelová rada okrem XERIONU a to presne: AXOS 340 CX, ARION 420 IS, ARION 530 CIS, AXION 820 CMATIC, AXION 840 CEBIS (traktor roka 2014) a najväčší klasický traktor AXION 930.