class vaderstad

Celý život traktora za štyri týždne

03. 03. 2015

Harsewinkel / Trango, február 2015. CLAAS nainštaloval dve nové skúšobné stolice (v cene 6.500.000 eur) na testovacom a schvaľovacom centre v Trangu, vo Francúzsku, čím sa stali jedným z najmodernejších a najschopnejších zariadení v Európe v odvetví poľnohospodárskych strojov. CLAAS týmto ponúkol medzinárodnej odbornej tlači jedinečný pohľad do zákulisia na svoje oddelenie výskumu a vývoja pri príležitosti uvedenia nových zariadení.


Nové skúšobné stolice sa skladajú z hnacieho ústrojenstva skúšobnej stolice pre testovanie výkonu a optimalizáciu celého pohonného systému od motora, prevodovky a hydrauliky až po softvér a taktiež zo 4-piestovej testovacej stolice pre hodnotenie a zlepšovanie trvanlivosti, spoľahlivosti, komfortu a dizajnu strojov CLAAS.

 

S novými skúšobnými stolicami, je teraz CLAAS schopný vykonávať testovanie výkonu a spoľahlivosti ako na dokončených vozidlách tak aj častí vozidiel s vysokou presnosťou a opakovateľnosťou. Taktiež umožnia CLAAS-u zvládnuť výzvy, ktoré požadujú stále zložitejšie poľnohospodárske stroje a zariadenia. Kapacita schvašovania prototypov CLAAS sa touto investíciou výrazne zvyšuje. Testovacia stolica pracuje po celý deň, sedem dní v týždni, čím tiež pomáha znížiť čas potrebný pre vytrvalostné skúšky, a na druhú stranu tiež znižuje náklady na vývoj produktu. Prirodzene, poľné skúšky zostávajú významnou súčasťou procesu, ktoré budú aj naďalej vykonávané na partnerských farmách CLAAS-u po celom svete.


Výsledkom tohto celého bude, že poľnohospodári budú používať CLAAS stroje, ktoré sú ešte spoľahlivejšie.

Nová  testovacia stolica: Cesta okolo sveta za pár hodín
Nová skúšobná stolica  pre hnacie ústrojenstvo umožňuje testovanie až do celkovej záťaže 2500 kW (až do 500 kW na jedno koleso a jeden vývodový hriadeľ), ktoré sa má vykonávať u traktorov CLAAS od rady AXOS až po XERION. Najnovšia technológia tiež umožňuje opakovanie veľmi širokej škály pracovných cyklov z poľnohospodárskej praxe po celom svete. Frédéric Cavoleau, vedúci testovacieho centra, vysvetľuje, ako to celé funguje: "Vykonávame testovanie v teréne na farmách našich zákazníkov :. meria sa krútiaci moment, rýchlosť vozidla, teplota, hydraulický výkon. Na základe tohto zaznamenávame 20 až 100 rôznych hodnôt. Tieto údaje nám umožnia simulovať podmienky využitia na našom novom hnacom ústrojenstve v skúšobni, toľko krát, koľko len potrebujeme a to na jednom a tom istom traktore. V našej pobočke v Trangu sa teda môžeme zamerať na požiadavky z celého sveta zaznamenané napr. vo Francúzsku, Ukrajine, Severnej Amerike, Austrálii a iných krajínách. "


Nová 4-piestová skúšobná stolica: Desať rokov života traktora za štyri týždne
Nová 4-piestová  skúšobná stolica so štyrmi hydraulickými valcami, z  ktorých každý má nosnosť 25 ton, maximálnu frekvenciu 25 Hz a maximálny výškový rozdiel 40 cm je veľmi silná, a vďaka jej všestrannosti, kedy popri traktoroch  CLAAS od AXOS-u až do XERION, je schopná otestovať aj CLAAS kombajny, samochodné rezačka a lisy. Táto skúšobná stolica je schopná podrobiť skúšaný stroj úplnej vytrvalostnej skúške v rámci silných vibrácií - napríklad pri optimalizácii podvozka a jeho zavesenia. Nová skúšobná stolica umožňuje testovanie strojov pod vplyvom vibrácií, aj keď nie je motor a prevodovka skutočne v prevádzke. "Môžeme simulovať desať rokov života traktora a to všetko iba za štyri týždne," vysvetľuje Frédéric Cavoleau. Pre kompletnú úpravu prednej nápravy môže byť testovaných viac než 20 rôznych nastavení odpruženia a to všetko za menej ako dva dni. To umožňuje vynechať niekto zložitejších poľných skúšok.

Od poľných skúšok k počítačovej simulácii
"Výzvou pre výrobcov je otestovať hlavné funkcie traktora v čo najskoršej fáze jeho vývoja," zhŕňa Christophe Perge, riaditeľ vývoja produktov CLAAS Tractors. "Počítačová simulácia nám pomáha v tomto kontexte. Umožňuje nám to vyhodnotiť výkonnosť a spoľahlivosť našich produktov čo najskôr," vysvetľuje Frédéric Cavoleau. Potom nasleduje testovanie na skúšobnej stolici, na skúšobnej trati a nakoniec na poli. Projekt môže zahŕňať viac ako 40000 hodín testovania v teréne a až 7000 hodín zameraných na jeden prototyp. "Vďaka našim skúsenostiam vo využívaní strojov v tejto oblasti z celého sveta, sme schopní vyvíjať testovacie programy pre skúšobné stolice, ktoré sú prispôsobené pre rôzne podmienky, ktorým sú stroje vystavené po celom svete. Naše poznatky z testovania v teréne sa priebežne používajú na ďalší rozvoj našej počítačovej simulácie, "vysvetľuje Frédéric Cavoleau.


Technické aspekty systémov
Obidve skúšobné stolice boli nainštalované v novej 12 m vysokej budove a každá z nich je namontovaná na podlahe odolnej voči zemetraseniu, ktorá odoláva nárazom a vibráciám. Celkovo bolo použitých na vybudovanie podlahy až 950 ton betónu a 60 ton ocele. 4-piestová skúšobná stolica je namontovaná na vzduchových vankúšoch. V špičkovej záťaži je potrebné pre prevádzku tohto zariadenia až do 2,9 MW. To zhruba zodpovedá požiadavke na energetickú náročnosť mestečka s 1000 obyvateľmi. Keď je systém v prevádzke, pohon skúšobnej stolice tiež funguje ako generátor elektrickej energie. Táto energia je znovu použitá priamo na mieste a to najmä pre 4-piestovú skúšobnú stolicu priamo v skúšobni.
Testovacie a schvaľovacie centrum CLAAS bolo postavené na zelenej lúke v roku 2012 ako súčasť strategického medzinárodného plánu rozvoja pre traktory Claas v meste Trango, neďaleko traktorovej továrne v Le Mans. Dnes tam pracuje tím 60 zamestnancov, ktorí pracujú súčasne až na šiestich projektoch. Až 100 traktorov môže byť testovaných súčasne v testovacej časti centra. Skúšobňa má k dispozícii tiež veľké dielne, používané na prípravu prototypov.
So svojimi dvomi existujúcimi skúšobnými stolicami vo výskumnom stredisku CLAAS vo Vélizy Villacoublay, neďaleko Paríža a tiež s dvomi novými skúšobnými stolicami v Trangu, CLAAS výrazne zvýšil svoju kapacitu na testovanie vyvíjaných produktov a teda aj cieľ ďalej posilniť svoju pozíciu technologického lídra pre všetky svoje produkty.