class vaderstad

S10 + ISOBUS

06. 07. 2016

CLAAS S10 terminál teraz ovláda všetky funkcie ISOBUS
Harsewinkel, jún 2016. CLAAS S10 ovládací terminál je centrálny terminál, ktorý riadi a monitoruje dôležité funkcie traktora a prídavného stroja. Okrem GPS, prevádzkových systémov riadenia a kamier, je tiež možné použiť S10 (Universal Terminal) pre ovládanie ISOBUS zariadení. Teraz CLAAS rozšíril prevádzkové spektrum o kontrolu sekcii a manažment úloh pre ISOBUS funkcie, čo znamená, že v budúcnosti bude možné ovládať všetky funkcie ISOBUS pomocou jediného terminálu S10.

Dodatočné kontrolné/ovládacie funkcie S10 poskytujú operátorovi ešte väčší rozsah možností využitia traktora. Dokonca môžu byť ovládané aj staršie stroje, ktoré sú vybavené  ISOBUS prípojkou, a nastavené a optimalizované prostredníctvom použitia displeja S10 s pomocou funkcie ISOBUS UT.

Kontrola sekcii - automatické riadenie sekcii
Vďaka novej integrovanej funkcii riadenia sekcií, sa pri nechcenom prekrývaní zapnutá sekcia vypne, bez ohľadu na to, či je riadený postrekovač, rozmetadlo hnojív alebo sejačka. K dispozícii sú aj jednotlivé možnosti nastavenia pre prácu v zložito tvarovaných úsekoch, na úvrati a na poli.


Správa úloh - manažment pre profesionálov
Integrácia ISOBUS správy úloh do riadiaceho systému terminálu S10 bude obzvlášť zaujímavý pre poskytovateľov služieb a manažérov väčších operácií. CLAAS ponúka TC základné a TC Geo možnosti pre funkciu správu úloh.

Podrobné prevádzkové príkazy pre prácu na jednotlivých úsekoch môžu byť vytvorené pomocou programu na správu úloh na kancelárskom počítači a prenesené do traktora . Ak je to potrebné, obsluha môže kedykoľvek zmeniť a optimalizovať dáta úlohy prostredníctvom terminálu S10.

Okrem toho správa úloh TC Geo umožňuje zaznamenať z najdôležitejších dát pre zaistenie správnej polohy pre každú sekciu, ako napríklad aplikované objemy hnojív či pesticídov na plochu. Tieto dáta o používaných operáciách sa prenášajú z traktora do PC softvéru v kancelárii a slúžia ako základ pre vytvorenie budúcich prevádzkových príkazov. To umožňuje aplikovať napr. hnojivá a pesticídy v správnom množstve na dosiahnutie čo najväčšieho výnosu, čo má za následok zníženie nákladov na prevádzku a znečistenia životného prostredia.

Jeden z príkladov použitia CLAAS CROP SENSOR ISARIA v spojení cez ISOBUS s rozmetadlom hnojív. V tejto operácii S10 zlúči kontrolu nad oboma ISOBUS zariadeniami a súčasne spracováva aplikačné geo-referenčné mapy.


Dodatočné ovládanie sekcií a správa úloh cez ISOBUS prostredníctvom S10 budú k dispozícii pre všetky traktory Claas, počnúc modelom  ARION až po model Xerion od 1.10. 2016.