class vaderstad

Nová mobilná RTK stanica

25. 08. 2016

Nová mobilná referenčná stanica RTK FIELD BASE umožňuje neobmedzené používanie automatických systémov riadenia s najvyššou úrovňou presnosti

Harsewinkel, august 2016. Pre poľné práce s veľkými pracovnými šírkami, sú automatické systémy riadenia nevyhnutné, aby nedochádzalo k vynechaným medzerám alebo prekrývaniu. Aby však bolo možné použiť automatické systémy riadenia s najvyššou mierou presnosti, je nutná korekcia cez RTK signál, ktorý je v niektorých regiónoch buď obmedzený alebo nie je k dispozícii vôbec. Novo vyvinutá mobilná referenčná stanica RTK FIELD BASE od CLAAS-u zabezpečuje, že poľnohospodári už nebudú viac závislí na stacionárnych vysielačov alebo mobilnej komunikácii, a umožňuje používať korekčný signál kdekoľvek, a to bez obmedzenia.

 

Rovnaká presnosť ako stacionárne vysielače
RTK FIELD BASE má 2-frekvenčný GPS a GLONASS prijímač, ktorý zaručuje najvyššiu úroveň presnosti a spoľahlivosti. S maximálnou odchýlkou 2 až 3 cm, kvalita korekčného signálu je porovnateľná so signálom zo stacionárnych vysielačov. V závislosti na topografii krajiny, môže systém dosiahnuť spoľahlivého dosahu signálu 3 až 5 kilometrov. Pokiaľ to dovoľujú zákonné predpisy, môže byť dosiahnutý ešte väčší rozsah použitím externej rádiotechniky.

Možno použiť kdekoľvek
V zásade platí, že RTK FIELD BASE možno použiť kdekoľvek a kedykoľvek, kdekoľvek aj v prípadoch kde bol predtým príjem korekčného signálu slabý alebo neexistoval. Kompaktné rozmery prístroja a praktický statív, umožňujú veľmi ľahkú prepravu a nastavenie. RTK FIELD BASE je pripravený na použitie len pár minút po naštartovaní, takže nedochádza k žiadnej veľkej časovej strate pri prechode z jedného poľa na druhé.

 

Je tiež kompatibilný s flotilami
RTK FIELD BASE je rovnako vhodný pre použitie s flotilami, ako napr. kombajny. Je podporovaný medzinárodnými normami, ako je napríklad formát korekčného signálu RTCM 3.x. Ako CLAAS flotily, tak aj zmiešané flotily iných značiek (pomocou systémov riadenia od iných výrobcov) možno ľahko ovládať pomocou RTK FIELD BASE. Navyše signál môže byť používaný pre neobmedzený počet strojov v jeho dosahu bez akýchkoľvek licenčných poplatkov za prenos.

Nové mobilné referenčné stanice CLAAS RTK FIELD BASE budú k dispozícii od 1. októbra 2016.