class vaderstad

AQUA NON STOP COMFORT. Plnoutomatické brúsenie nožov.

06. 03. 2017

AQUA NON STOP COMFORT. Plnoutomatické brúsenie nožov.

So zariadením AQUA NON STOP COMFORT získate viac času pre dôležitejšie veci. Plnoautomatické zariadenie brúsi Vaše nože úplne automaticky a Vy sa tak môžete počas procesu brúsenia venovať inej práci. Jedným vložením tak môžete napríklad nabrúsiť celú súpravu nožov Vášho lisu na balíky CLAAS QUADRANT FC (až 51 nožov). Plnoautomatické zariadenie AQUA NON STOP COMFORT je určené pre takmer všetkých výrobcov lisov a senážnych vozov.

Presné brúsenie kontúr noža zaisťuje viac ako 70 šablón, ktoré umožňujú aj brúsenie nožov s rovným ostrím.
Váš potenciál úspory
Menšia spotreba pohonných hmôt vďaka konštantne ostrým nožom.
Nižšie opotrebovanie nožov vďaka dlhšej životnosti nožov.
Odľahčenie celého hnacieho ústrojenstva vďaka správne nabrúseným nožom.
Vyššia priechodnosť a väčší plošný výkon.

Vaše výhody

Flexibilné užívanie vďaka rýchlemu prispôsobeniu rôznym typom nožov
Mokré brúsenie s chladiacou a mazacou emulziou zaisťuje optimálne odvádzanie tepla a ochranu pred koróziou
Brúsenie kompletnej sady nožov prebieha úplne samostatne

Viac ako 70 šablón

So zariadením AQUA NON STOP COMFORT je možné brúsiť nože takmer všetkých výrobcov. Prispôsobenie danému typu noža tohto plnoautomatizovaného zariadenia možno vykonať vo veľmi krátkom čase bez použitia náradia. Nože sa vkladajú do presne danej priehradky. "Zlé" vloženie nožov je takmer nemožné. Šablóny umožňujú presné brúsenie pozdĺž kontúr noža. Vďaka tomu je tak zachovaná originálna kontúra noža a je tým tiež zvýšená životnosť noža. Výsledkom je optimálna kvalita rezu. Šablóny je možné vymeniť bez použitia náradia za menej než jednu minútu. Počet šablón sa neustále zvyšuje.

 

Jednoduchá obsluha.

Na ergonomicky usporiadanom ovládacom termináli je možné intuitívne vykonať dôležité nastavenia. Tu sa zariadenie zapína a vypína a volí sa aj počet brúsnych cyklov. Tlak brúsenia je možné prispôsobiť otočným tlačidlom podmienkam a zobraziť cez tlakomer. Okrem toho sú k dispozícii aj funkcie diagnostiky pre servisných technikov.

 

Hightech na najvyššej úrovni

Riadenie plnoautomatického zariadenia prebieha prostredníctvom tlaku vzduchu. Ovládanie zdvíhacieho stola a brúsiaceho motora prebieha pneumaticky. Pre riadenie priebehu brúsenia a bezpečnosť obsluhy sú k dispozícii rôzne senzory a tlakové spínače. Všetky procesy a postupy sú kontrolované a vďaka senzorom ich je možné poskytnúť na diagnostické účely.

Úplne automaticky.

Nože sú automaticky vyraďované. Bezpečnostný spínač slúži pre bezpečné odobratie ostrých nožov. Odkladanie nožov ponúka dostatok miesta pre celú sadu nožov.

Čistá práca.

V zásuvke sa zbiera odpad po brúsení. Dvojitá zásuvka zaisťuje spoľahlivú separáciu hoblín, čím je zaistené čisté prostredie bez prachu z brúsenia. Zásuvku na hobliny je možné kedykoľvek vyprázdniť.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d6xZojiOJrM&feature=share