class vaderstad

Ďalšie ocenenie pre Helmuta Claasa

11. 04. 2017

Helmut Claas bol ocenený Diesel medailov
Mníchov / Harsewinkel, 10.apríla 2017. Helmutovi Claasovi, ako mnohoročnému generálnemu partnerovy CLAAS Group, bola udelená nemeckým inštitútom pre vynálezy (Deutsches Institut für Erfindungswesen) medaila Rudolfa-Diesela  v kategórii "Najväčší úspech v oblasti inovácií ".

 "Je to určite veľmi zvláštne, aby bolo možné prijať takúto česť v niekoho deväťdesiatych rokov života. Ale to nie je ani tak o mne ako o našom silnom tíme CLAAS, kde sme spolu boli schopní spojiť lásku k vynálezu s finančným úspechom , "povedal Helmut Claas na slávnostnom ceremoniáli v sieni slávy Deutsches Museum v Mníchove.

Helmut Claas vybudoval Spoločnosť, založenú v roku 1913 jeho otcom a strýkami, do jedného z popredných svetových podnikov výroby poľnohospodárskych strojov. V súčasnej dobe je spoločnosť riadená treťou generáciou rodiny, jeho dcérou Cathrine Claas-Mühlhäuser. Helmut Claas sa narodil v roku 1926 v Harsewinkel, v Nemecku, bol najstarší z troch detí. V rokoch 1948 až 1954 absolvoval vysokoškolské vzdelanie v odbore strojárstvo na Technickej univerzite v Hannoveri. To zahŕňalo semester vo Viedni a rok poľnohospodárskych štúdií v Paríži. Zvláštny dôraz kládol vždy na vývoj ekonomicky produkovať priekopnícke produkty pre masovú výrobu. Tak sa začala celá rada inovácií vytvorená Helmutom Claasom. Napríklad v roku 1970 bol kombajn Dominátor vyvinutý na základe modulárnej platformy. Dominátor sa stal jedným z najúspešnejších modelov kombajnov na svete. Jeho nástupca model, LEXION, bol tiež vyvinutý za éry Helmuta Claasa. Tento stroj je stále považovaný za najdokonalejší a najschopnejší kombajnu na celom svete. Vývoj JAGUARU- samohybnej zberovej rezačky bol tiež úspech, jeden, ktorý umožnil CLAASu ovládnuť svetové trhy.

Mnohými medzinárodne významnými univerzitami ako v Maďarsku, Veľkej Británii, Bulharsku a Nemecku boli udelené čestné doktoráty Helmutovi Claasovi. Napríklad v roku 2000 získal čestný titul "doktor poľnohospodárskych štúdií"  "ako uznanie jeho vynikajúcich výsledkov v oblasti poľnohospodárskej techniky a jeho konkrétnych služieb vo vývoji vysoko výkonných, moderných poľnohospodárskych strojov" na univerzite v Stuttgarte -Hohenheim. Tiež University of Stuttgart-Hohenheime, ho v roku 2004, vymenoval do svojho čestného senátu za jeho celoživotný prínos v oblasti priekopníckej poľnohospodárskej techniky. V júni 2009 potom Goryachkin University of Moskva, teraz Timirjazevova poľnohospodárske akadémie, ho menovala čestným profesorom. A v roku 2009, vo Francúzskej republike bol menovaný Helmut Claas za "Chevalier dans l'Ordre de la Legion d'honneur", čím si uctili jeho služby ako priekopníka francúzsko-nemeckej spolupráce.

Osobnými oceneniami, ako čestného občianstva rodného Harsewinkelu, v Nemecku, medaila za zásluhy  nemeckej spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko, rovnako ako Rad za zásluhy francúzskeho ministra poľnohospodárstva, zaokrúhlil svoje celoživotné dielo.

Diesel Medaila je považovaná za "Oscara pre vynálezca". Je určená ako najstaršia Cena za inováciu v Nemecku - Innovation Award. Eugen Diesel, syn Rudolfa Diesela, ktorý začal slávnostné odovzdávanie cien v roku 1953 si kladie za osobitný dôraz uctiť si nielen vedecký úspech, ale aj podnikania na základe vynálezov. Vyberová správna rada, ktorá vyberá ocenených sa skladá z viac ako 40 členov predstavenstiev a konateľov, ktorí nesú významné podnikateľské zodpovednosti v rámci technologických firiem.


After the award ceremony at the Deutsches Museum in Munich, from the left: Wolfram Eberhardt (Head of CLAAS Corporate Communications), Dr. Theo Freye (Speaker of the CLAAS Executive Board until 2014), Thomas Böck (CLAAS Executive Board, responsible for Technology and Systems), Helmut Claas, Cathrina Claas-Mühlhäuser and Carl-Albrecht Bartmer (President of the German Agricultural Society  - Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.) who hold the laudation.