class vaderstad

Rekord vo výmlate s obilným kombajnom CLAAS LEXION 6900.

25. 11. 2019

Takmer 44 ton za hodinu so 6 vytriasadlami!

 

Nový vytriasadlový obilný  kombajn LEXION so systémom "APS Synflow Walker" by mal oproti predchádzajúcim kombajnom s vytriasadlami priniesť o 25% väčší výkon. Dňa 9. augusta 2019 CLAAS predložil dôkaz. A to s obilným kombajnom LEXION 6900. CLAAS vyslal svoju najnovšiu generáciu kombajnu LEXION, konkrétne 6-vytriasadlový model 6900, na najväčší nemecký ostrov Rujana. Tu LEXION 6900 vybavený systémom CEMOS AUTOMATIC so žacou lištou CONVIO so záberom 10,80 m preukázal výkonnosť nového mlátiaceho systému APS Synflow Walker na 110 hektárovom poli.

 

 

Zmyslom nebolo urobiť hodinový rekord pri najoptimálnejších podmienkach. Skôr to bolo o predstavení toho, čo môže dosiahnuť nový vytriasadlový stroj za celý deň v reálnych podmienkach. Podmienky úrody neboli práve ideálne. Je potrebné spomenúť, že si Claas vopred navolil trasy, kadiaľ sa bude kombajn a odvozná súprava pohybovať. A to z jednoduchého dôvodu - aby neboli zbytočné prestoje. Od kombajnu odvážal obilie Axion 960 s prekladacím vozom Hawe ULW 4000, ktorý následne plnil odvozné súpravy na okraji poľa. Tieto súpravy potom rovno mierili na váhu k presnému zaznamenaniu hmotnosti obilia. Okrem toho bola z každej dávky odobratá vzorka, aby sa stanovila vlhkosť. O 13:00 h mala pšenica vlhkosť 19,3%, v popoludňajších hodinách vlhkosť klesla na 16,6% a večer opäť stúpla. Odobraté boli aj vzorky pre určenie podielu poškodených zŕn, ktorých sa nameralo 1,6%. Pri samotnom zbere sa na poli uskutočnilo pravidelné meranie strát.

 

 

Rovnaké to bolo pre priechodnosť slamy: Pri výške porastu 70 cm a výške strniska 20 cm bol zistený pomer zrno-slama 1: 0,7. Pri priemernom zbere zrna 10 t / hodinu to znamená, že je tu približne 7 t slamy na hektár. Konečný plošný výkon kombajnu LEXION 6900 bol 4,3 ha / h, čo zodpovedá v priemere priechodnosti skoro 75 ton zrna, slamy a pliev - nutné zdôrazniť - za hodinu. Pre dosiahnutie tejto priechodnosti bol aktivovaný CEMOS AUTOMATIC spolu s CRUISE PILOT. Systém tak permanentne optimalizoval nastavenia stroja, aby dosiahol najlepší výsledok výmlatu. Pri druhej skúške zrna o 17:30 hod. bola hladina poškodených zŕn nízka, len 1,1%. U ďalšej skúšky o cca. 20:30 hod. bola hladina poškodených zŕn 4,1%. Príčina bola v krátkodobom agresívnom nastavení systému CEMOS. Ten práve prestavoval stroj v nadväznosti na vzrastajúcu vlhkosť zberaného zrna.

 

 

A spotreba paliva? Kombajn LEXION 6900 s výkonom 372 kW / 507 k so svojím šesťvalcovým motorom od MAN s aktivovaným drvičom slamy spotreboval počas ôsmich hodín presne 541 l paliva. Prepočítané na zožatú plochu to zodpovedá spotrebe 15,7 l / ha. Ešte presvedčivejšia je samozrejme spotreba 1,55 l / t obilia. Celkovo sa navozilo za osem hodín do skladu 349,8 t pšenice. To zodpovedá priemernému výkonu 43,7 t zrna / h - a to je pozoruhodný výsledok pre vytriasadlový kombajn pri zbere vo spomínaných podmienkach.