class vaderstad
TopDown
Vytisknout

TopDown

Väderstad

pdf Prospekt (.PDF)

Nejuniverzálnější systém na trhu, který je schopný jak mělkého, tak hlubokého zpracování do hloubky 30-40 cm.

 

VIDEO

TopDown umožňuje mnoho pracovních variant a nabízí řadu možností využití zahrnující téměř vše, co může být požadováno od moderního stroje na zpracování půdy.

Je to nejuniverzálnější systém na trhu, umožňující širokou řadu zpracování půdy dosaženou jedním strojem. K dispozici je v pracovním záběru od 3m do 7m (pro traktory mající výkon 150 - 400 k).

Zvol si svůj přístup

Cokoli je Váš cíl, TopDown ho umí dosáhnout. Při minimalizačních technologiích je důležité si nastavit biologické cíle, které by měly být prosazovány, a kterých by mělo být dosaženo. Zvýšení obsahu organických látek v horní vrstvě může být například jeden z cílů. To například zvyšuje vzcházivost rostlin a omezuje riziko půdních přísušků. Lepší propustnost v půdním profilu může být také cíl.

Všechny strategie mají stejný cíl

TopDown je konstruován pro dosažení přesně toho, co každý farmář chce - rovnoměrné, přesné, vyrovnané, rychlé a spolehlivé kultivace. Přímo za sklízecí mlátičkou. Rovněž i jako stroj na předseťovou přípravu po pluhu. TopDown dělá práci přesně dle Vašich požadavků.

Top Down - koncept

  • Všestrannost
  • Jednoduchost
  • Přesnost
  • Univerzálnost 
  • Spolehlivost

Disk

Přední dvě řady vydutých disků o průměru 450 mm pracují nejlépe při rychlosti kolem 10-15 km/h. To zaručuje úplné zapravení, protože disky dávají zemině odstředivou energii. Jakmile jsou posklizňové zbytky zapraveny, začíná okamžitě biologický rozklad. Pracovní hloubka disků může být nastavena plynule hydraulicky z kabiny traktoru.

Disk je vyroben z velmi tvrdé ocele s označením V-55 a slupice disku jsou odpruženy na gumových silentblocích. Kombinací všech těchto konstrukčních vlastností se výrazně prodlužuje životnost a snižují nároky na údržbu.

Radličky

Model TopDown je vybaven novými typy radliček složených z odhrnovačky a špičky (ostří). Celkem jsou k dispozici tři typy ostří: 50, 80, 120 mm šířky. Ke všem těmto šířkám ostří lze zvolit i stejné šířky odhrnovaček, nebo je možné šířky kombinovat. Standardem jsou ostří 80 mm pro zpracování do 20 cm, které jsou vhodné pro většinu typů půd. Nejužší radličky se nejlépe hodí pro prokypření spodních vrstev půdy, tedy pro maximální pracovní hloubky stroje, k rozrušení utuženého podorničí, do hloubek nad 20 cm. Samozřejmostí je možnost vybavit stroj radličkami s tvrdokovovou destičkou pro dosažení extrémní životnosti. Tyto radličky mají obchodní název Marathon, kterými může být stroj vybaven již z výroby.

 

 

 

Odhrnovačka Mix-in

Odhrnovačka Mix-in, dobře známá ze strojů Cultus, je používána i na radličkách pro kypřič TopDown. Její zaoblený úhel provádí vynikající zpracování půdy. Půda je vyzvednuta, otáčena a ještě jednou promíchána. To znamená, že díky této odhrnovačce provádí kultivátor dvojité zpracování a zapravení rostlinných zbytků.

 

 

Odhrnovačky Twisted Shin

Díky těmto odhrnovačkám získává materiál více kinetické energie a vylétává do větší výšky. Větší a těžší kusy pak dopadají rychleji a na povrchu se tvoří jemná strukrura. Kvalita promíchání je však zachována. Jsou vhodné především pro hlubší zpracování.

 

 

Odhrnovačky s křídly

Křídla 300 mm umožňují zpracování v celém záběru. Křídla zvedají zeminu a podřezávají kořeny plevelů napříč pracovním záběrem. I křídla lze na přání dodat ve verzi Marathon vybavené tvrdokovem pro dlouhou životnost.

 

 

 

 

Low Disturbance - radličky

Nová radlička 50 mm široká, vybavená pro prokypření spodních vrstev půdy, tedy pro maximální pracovní hloubky stroje, k rozrušení utuženého podorničí, do hloubek nad 20 cm. Tyto úzké radličky nevytvářejí při zpracování velké množství hrud, takže se hodí do velmi těžkých typů půd. Radlička je také vybavena sdruženou odhrnovačkou, která zabraňuje otáčení zeminy. To jí umožňuje dosáhnout požadované hloubky, minimálního promíchání a tím i nízkého tahového odporu.

 

Radličky Deep Loosening

Utužení půdy a zejména podorniční vrstvy je v dnešní dobé velkým problémem. Proto společnost Väderstad vyvinula radličky Deep Loosening, které mohou pracovat až do hloubky 40cm. V kombinaci s ostřím o šířce 50mm můžeme při jednom přejezdu stroje zpracovat půdu po sklizni a také rozrušit podorniční vrstvu. Zlepší se tak vsakování vody a zachováme správnou strukturu půdního profilu.

 

 

 

 

 

Široké radličky

Stroj TopDown může být vybaven i radličkami o šířce 210mm. Tím se ještě rozšíří uníverzálnost stroje, jelikož s těmito radličkami lze provádět mělkou podmítku a přitom je půda zpracována v celém profilu. Další nespornou výhodou je, že tyto radličky dobře likvidují škůdce jako jsou myši, hraboši a podobně.

 

 

 

 

 

Možnost vypnutí radličky - sklopné radličky

Na přání je možno TopDown vybavit speciálním držákem, který umožňuje sklopení radličky mimo půdu. Těmito držáky mohou být vybaveny všechny stroje TopDown. Sklopné radličky mohou být použity pro zvětšení rozteče mezi slupicemi nebo snížení pracovního záběru, kdy se stejným traktorem může kultivátor pracovat hlouběji. Dalším využitím může být prokypření kolejových řádků pouze několika radličkami.

 

 

 

 

 

Urovnávací disky

Řada zadních disků na stroji TopDown urovnává brázdy, které vznikají za zadní řadou. Tyto disky jsou namontovány na gumové silentbloky, pro dobré kopírování a vysokou odolnost proti kamenům.

Urovnávací disky mohou být plynule nastaveny z kabiny pomocí hydrauliky traktoru. Díky mnoha technickým řešením je jednoduché nastavit stupeň urovnání individuelně dle půdních podmínek a množství rostlinných částí na povrchu.

 

 

 

Utužení

Především v suších podmínkách je důležité půdu zpevnit, tak aby výdrol a plevele mohly klíčit rychle a rovnoměrně. Stupeň utužení může být nastaven dle podmínek v rozmezí pěch volně v plovoucí poloze až po maximální přenos hmotnosti stroje TopDown na pěch, a tím dosáhnout maximálně možného utužení. Ocelové kroužky mají agresivní profil, který zpracovává a zamačkává slámu do horní vrstvy, a tím zajišťuje optimální rozkladný proces. Zadní pěch může být také úplně zvednut, pokud je to vyžadováno.

 

Přední rám

Zařízení předního rámu napomáhá stroji TopDown snadnější vodorovné srovnání stroje vůči traktoru, a tím dosažení optimálního provádění práce. Vkládané podložky snižují nebo zvyšují přední část rámu.
Dva ventily, které jsou umístěné v přední části rámu, regulují pojistný tlak ve slupicích radlic a nastavení přítlaku zadního pěchu.

Správné nastavení stroje a jeho základní seřízení je důležité pro dobrou kvalitu práce.

 

Sklápěcí mechanismus

TopDown je sklopný na poloviny k přepravě po silnici, jeho transportní šířka je 3 m, bez ohledu na pracovní záběr. Sklápění je možno kontrolovat z kabiny traktoru a odjištění háků křídel se děje automaticky. Při rozkládání nemusí obsluha opustit kabinu traktoru. To znamená, že po rozložení může obsluha okamžitě zahájit práci, pokud byl již stroj na předchozím pozemku správně nastaven.

 

 

Nastavení hloubky

Předurčená pracovní hloubka se nově nastavuje na všech modelech TopDown (u modelů TD 600-900 tomu již tak bylo) centrálně pomocí ventilu, který je nainstalován na hydraulickém válci rámu nápravy. Toto nastavení představuje výšku rámu (světlost) od povrchu půdy a výhodou je, že je plynulé, velice jednoduché a rychlé.

TopDown může bát nastaven k práci mnoha různými způsoby, což je základem toho, že stroj a jeho jednotlivé pracovní části lze vždy nastavit nezávisle na ostatních. Tyto vlastnosti umožňují nastavení dle převažujících půdních podmínek a způsobu pěstování.

 

 

 

 

Pěch

Zadní pěch na stroji TopDown může být nastaven mnoha způsoby, aby optimalizoval výkon stroje dle různých půdních podmínek. Od plně zvednuté pozice nebo může být hmotnost postupně přenášena až po přenesení hmotnosti celého stroje na zadní pěch, pro maximální utužení. Nastavení pěchu je kontrolováno přes zadní rám - výška je omezována pomocí klipsů a spuštění do pracovní polohy se děje hydraulicky.

Utužení může být nastaveno velmi přesně podle příslušných půdních podmínek s možností postupně snižovat zatížení na pěch, kdy je postupně hmotnost přenášena pomocí klipsů.

Všechny modely TopDown mohou být vybaveny dvěma typy pěchů. V ČR rozšířenějším ocelovým (550 mm), který výborně drobí, rovná a utužuje od středních po velmi těžké půdy nebo gumovým, který je určen především pro střední až lehké půdy. Oba typy jsou vybaveny škrabkami, které pěch udržují neustále čistý a to i ve velmi mokrých podmínkách.

BioDrill

Všechny stroje TopDown mohou být vybaveny malým secím strojem BioDrill, díky kterému je možno sít drobnosemenné plodiny jako je řepka, hořčice, jetel, trávy nebo různé druhy meziplodiny atd.

Pro nejmenší třímetrový model je BioDrill mechanický, ostatní sklopné modely používají BioDrill pneumatický. Výsevní ústrojí je poháněno elektricky a výsevek je možno nastavit od 1-30 kg/ha. Pracovní rychlost je snímána radarem. Zásobník je dostatečně velký a pojme až 360 litrů. Osivo buď padá volně (mechanický) nebo je distribuováno z výsevního ústrojí do hadic (pneumatický systém). Na konci hadic jsou jednoduché koncovky, které osivo přesně usměrňují v celém záběru stroje. Osivo je ukládáno za urovnávací disky a zadní pěch je zahrne a utuží. Všechny stroje BioDrill jsou vybaveny ovládacím panelem Kontrol Station, který je totožný jako u secích strojů Väderstad.

Technické údaje

 
   TD 300  TD 400  TD 500  TD 600  TD 700 TD 900
Pracovní šířka (m) 3,4 4,0 5,0 6,0 7,0

9,0

Přepravní šířka (m) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Hmotnost (kg) 4 200 6 000 6 700 8 800 9600 12 400
Počet disků 22 30 40 48 56 72
Počet radliček 10 14 18 22 26 34
Hydraulické přípoje 3 x dvojčinný 4 x dvojčinný 4 x dvojčinný 4 x dvojčinný 4 x dvojčinný 4 x dvojčinný
Rozměr kol 520 x 17 520 x 17 520 x 17 520 x 17 a 400 x 15,5 520 x 17 a 400 x 15,5 560 x 45 a 400 x 15,5