class vaderstad
Spirit 400-900C
Vytisknout

Spirit 400-900C

Väderstad

pdf Prospekt (.PDF)

Stabilní výnosy - stabilní zisk

 

Přihnojení má smysl

Stroje Spirit Combi dávájí zákazníkům možnost vybrat si přesně ten typ přihnojení, který splňuje jejich představy. Stroj je vybaven těmi nejmodernějšími technologiemy jako jsou hydraulika Load Sensing, vypínání stroje pomocí GPS signálu a další. Díky souvraťovému managementu

 

 

Typy přihnojení

K dispozici jsou v nabídce dva základní typy přihnojení s označením FIX a NORDIC. Rozdílné mezi nimi je v umístění hnojiva vůči osivu.

U metody FIX jsou přihnojovací botky umítěny na dobře známém nářadí System Disc, které slouží zároveň pro předseťovou přípravu půdy. Hnojivo vypadává do drážky vytvořené diskem a je překryto vrstvou zeminy.

Přihnojení NORDIC precizně umisťuje hnojivo mezi dva řádky osiva do přesně nastavené hloubky. Přihnojovací koltry jsou identické se stroji Rapid.

 

Pneumatikový pěch

Lehké půdy vyžadují zvýšenou pozornost pro dosažení přesné hloubky setí. Proto Spirit utužuje půdu před i po uložení osiva. Pneumatikový pěch má kola o průměru 820 mm pro dosažení klidného průběhu operace a zajištění toho, že půda nebude hrnuta. Kola jsou montována s 300 mm OffSet odsazením, čímž je stroj více průchodný (umožňuje dobrý průchod rostlinných zbytků) a stroj má také menší tahový odpor. Kola mají specifický vzorek, tak aby utužovali přesně nad vysetým řádkem. Gumový špalek ničí hrůbek, který vzniká mezi koly pěchu.

 

 

Přenos hmotnosti stroje

Středová kola pneumatického pěchu jsou vybavena hydraulickou pístnicí, která plní dvě funkce. První je přenos hmotnosti stroje během setí a tím ve své podstatě plní funkci mezikolového pěchu. Druhou funkcí je odpružení těchto kol při přesunu po silnici, kdy je tak zajištěna perfektní stabilita stroje.

Kypřiče stop traktoru

Kypřiče stop traktoru jsou složeny z dvojitých radliček Agrilla, které jsou připevněny na přední rám nářadí Disc Aggressive. Kypřiče stop traktoru vytvářejí perfektní jemnou strukturu půdy a mohou být doplněny i na stávající modely. Jako druhou možnost prokypření stop traktoru jsou stavitelné slupice disků předního nářadí.

 

 

 

 

Secí botky

Spirit pracuje vždy s roztečí 125mm s vyjímkou modelů Spirit StripDrill, které jsou popsány ve vlastní kapitole. Botky se skládají ze dvou disků průměru 380 mm, za nimi následuje utužovací kolo. Velký průměr disku a utužovacího kola umožňuje práci s velkým přítlakem na secí botku, bez rizika přílišného klesání secí botky do půdy. Tato vlastnost samozřejmě zvyšuje životnost a poskytuje snadnější kontrolu hloubky setí i při vysokých pojezdových rychlostech. Osivo je umístěno do drážky vytvořené V-diskem a uloženo do požadované hloubky.

Ventilátor

Spirit je vybaven novým ventilárotem, který je umístěn na čelní straně zásobníku a spolu s ním tvoří jeden celek. Jeho přednostmi jsou vyšší výkon, menší hlučnost a díky svému umístění ve větší výšce nenasává do systému prach. Nově je řešený i rozvod vzduchu k jednotlivým distribučním hlavám tak, aby každá z nich dostávala vždy správné množství vzduchu které potřebuje.

 

 

 

 Utužovací kolo

Za účelem zvládnutí práce při vysokých pojezdových rychlostech a dosažení přítlaku až 80 kg, je utužovací kolo na stroji Spirit průměru 380 mm a šířky 75 mm. Všechny tyto vlastnosti dohromady zajišťují dobré uložení osiva a dobrý kontakt s půdou. Utužovací kolo je vybaveno škrabkou, tak aby bylo neustále udržováno čisté. Díky své konstrukci se utužovací kola vyznačují vysokou životností.

 

 

 

 

 

Zavlačovač

Seci stroje Spirit mohou být vybaveny dvěma typy zavlačovaců, které se označují Light a Heavy. První z nich jsou lehhé prutové zavlačovače, jejichž rám je součástí secí botky. Verze Heavy je identická se stroji Rapid, kde jsou prsty zavlačovačů umístěny na vlastím rámů a dá se u nich hydraulicky měnit přítlak. Zadní zavlačovač dokončuje pracovní operace, urovnává povrch půdy a přerušuje kapilaritu na povrchu půdy, tak aby bylo zajištěno perfektní vzcházení rostlin.

 

Oje

Celkově je možno vybrat si z osmi možností připojení k traktoru. První možností je připojení do tříbodového závěsu u nesených verzí. U tažených verzí si můžeme vybrat mezi možnostmi na následujícím obrázku. Jsou to klasické oka 40 a 50mm, dále závěs K80 a speciální závěs vyvinutý pro firmu Väderstad s výměnným středem.

Zásobník

Objemný zásobník 5000l, což znamená asi 20-30 ha setí. Dělící přepážka umožňuje měnit poměr mezu osivem a hnojivem podle požadovaných výsevků. Zásobník má plnicí výšku 2,8 m a je snadno plnitelný vaky. Velký otvírací prostor zásobníku usnadňuje jeho plnění teleskopickými nakladači nebo dokonce traktory s čelním nakladačem. V zásobníku je umístěno standardně síto a dva výškově nastavitelné snímače hladiny osiva. Pro snadný přístup je součástí zásobníku i automaticky sklápěná plošina.

 

Dávkovací šnek

Celé ústrojí dávkování hnojiva je kompletně vyrobeno z nerezu a je poháněno silným hydromotorem umístěným v zadní části šneku. Otáčky šněku jsou regulovány v závisloti na pracovní rychlosti. Kromě dávkování hnojiva je šnek určen také k přesunu osiva při využítí 100% kapacity zásobníku na osivo.

Výsevní ústrojí Fenix II

Na modelu Spirit je výsevní jednotka poháněna výkonným elektromotorem, který poskytuje stabilní a spolehlivé dávkování a umožňuje rozsah i na velmi nízké dávky méně než 1 kg/ha. Systém je vybaven malým a velkým převodovým kolem, které může být nastaveno v závislosti na velikosti osiva. Klapka pro vypnutí toku osiva do dávkovací jednotky je snadno nastavitelná, a to i když je zásobník plný.

Výsevní a dávkovací ústrojí Fenix II může sít veškeré plodiny, pouze se třemi typy výsevních válečků.

 

 Nové uložení ramen secích botek

Třístranné gumové uložení ramen secích botek je charakteristické klidnou jízdou a je zcela bezúdržbové. Velký přítlak a silná konstrukce umožňují stroji sít i v nejtěžších půdách. Velký výkyv ramene botky a pevnost uložení poskytují stabilní jištění se stálou silou. Secí botka s přítlačným kolem má přesný, citlivě reagující pohyb, který umožňuje přesné setí v různých typech půd, a to i na nerovných pozemcích. Kopírování povrchu půdy je vynikající i při vysoké pojezdové rychlosti.

Disky přípravy půdy umístěné v systému Disc mají gumové odpružení kolem čtyřhranného profilu, protože v tomto případě chceme tužší jištění s větším kyvným odporem.

Nastavení pracovní hloubky je jednoduché pomocí klipsů na každé sekci, celkem 4 nebo 6 míst v závislosti na pracovním záběru stroje. Přítlak na secí botky je nastavován hydraulicky pomocí ventilu umístěném v přední části stroje.


Přítlak na secí botky a křídla

Hodnota přítlaku secích botek a přítlak křídel se dají plynule nastavovat na ovládacím terminálu v kabině traktoru. Na lehkých půdách se obvykle nastavuje 30-40 kg na botku. Na těžších půdách se potom může zvýšit až na 80 kg.

 

BioDrill

S příslušenstvím BioDrill na stroji Spirit může být současně s hlavní krycí plodinou prováděn výsev trav nebo meziplodin. BioDrill 360 je vybaven zásobníkem s pneumatickou distribucí osiva. BioDrill má elektrický pohon výsevní jednotky s velmi přesným nastavením výsevku od 1-30 kg/ha. Pojezdová rychlost je měřena od povrchu země přes radar, což umožňuje přesné dávkování. Kalibrační test trvá pouze několik minut. Kalibrační sada se sáčkem, váhou a hloubkoměrem je ve standardu. Zásobník pojme až 360 litrů a je umístěn v nízké výšce, tak aby byl snadno přístupný během doplňování osiva. Ostré úhly zásobníku znamenají, že dávkovací systém může aplikovat osivo do posledního kilogramu. Osivo je aplikováno pomocí výsevních hubic, které rovnoměrně rozmístí osivo v pravidelných obloucích. Aplikační hubice mají na konci zaoblenou opěrnou desku pro optimální rozmístění v celém pracovním záběru a jsou od sebe vzdáleny na rozteč 50 cm. Osivo padá před secí botky stroje Spirit a je zapraveno do půdy zeminou odhozenou kolem projíždějícími výsevními disk a zamačkávacími koly.

Digitroll

Pro maximální přehled o kvalitě setí mohou být stroje Rapid vybaveny hlídáním výsevku. Přimo u rozdělovací hlavy jsou na semenovodech umístěny senzory, které kontrolují výsevek u každé secí bodky zvlášť. Pokud dojde k ucpání semenovodu, proudění vzduchu změní svojí rychlost nebo se úplně zastaví a tím pádem není možno spolehlivě distribuovat osivo. Senzor zaznamená změnu a na signalizačním panelu se objeví symbol, který nás spolu se zvukovým signálem upozorní, že je něco v nepořádku. Na obrazovce přesně vyčteme u které secí bodky nastal problém.


Vypínání poloviny stroje

Spirit 600S, 800S a 900S mají možnost vypnutí poloviny stroje z kabiny, kdy jedna ze dvou výsevních jednotek může být vyřazena. Na modelu o záběru 4m je dosaženo vypnutí poloviny stroje díky otočení krytu na rozdělovací hlavě a tím uzavření vstupu do poloviny semenovodů. Vypínání lze také řešit automaticky pomocí GPS navigace.

Univerzální pro všechny technologie

Technologie StripDrill je možno využít ve všech podmínkách ať už se jedná o přímé setí, minimalizační technologie, nebo konvenční postupy (orba atd.). Její hlavní předností je, že pokud je použita pro přímé setí, přesto je půda prokypřena do dostatečné hloubky aby byl zajištěn správný vývoj kořenového systému.

Technologie StripDrill

Setí pomocí technologie StripDrill znamená, že jsou obdělávány pouze řádky do kterých je následně aplikováno hnojivo a zaseto. Úzké radličky vytvoří drážku do hloubky 30-35cm, takže kořeny se mohou vyvíjet správným směrem, tudíž kolmo dolů. Tato technologie je určena především pro pěstování řepky, ale může být použita i pro pěstování obilnin. U řepky je meziřádková vzdálenost 33,4cm a u obilnin je to 16,7cm. Do uzkých, hlubokých kanálů je uloženo hnojivo ve dvou hloubkách, k první dávce hnojiva se kořeny dostanou již na podzim, rostlina tak zesílí a má tak dobré předpoklady k přezimování. Druhá dávka hnojiva je využita na jaře k dobrému vývinu celé rostliny. Další výhodou je, že ve vytvořených kanálech se lépe udržuje vlhkost a tak rostliny řepky nejsou tak náchylné k zasychání při jarních přísušcích. Díky tomu se dlouhodobě stabilizují výnosy i v suchých oblastech. Touto technologií lze vybavit stroje Spirit C se záběrem 4 a 6m.

Základem je Spirit C

Celá tato koncepce vychází z klasického stroje Spirit C, se kterým má tento stroj shodnou vetšinu dílů (pěch, zásobník, secí disky atd). Zásadní rozdíl mezi strojem Spirit C a Spirit C StripDrill se nachází v oblasti, kde byste hledali přední nářadí. U stroje s technologií StripDrill tam nenajdete ani System Disc, radličky Agrilla, či Crossboard. Jsou zde umístěny masivní slupice s ostřím z tvrzené oceli na kterých jsou umístěny přihnojovací koltry. Ty prořezávají, kypří a hnojí drážku, do které je následně uloženo osivo.

Slupice

Jejich šířka je pouze 25mm, což zajišťuje minimální přemisťování zeminy. Zploštělé čelo slupice trhá zhutněnou půdu a tím napomáhá následnému vývoji kořenů. Díky své konstrukci a použitým materiálům je s nimi možno pracovat v hloubce 30cm při rychlosti 15km/h.

 

 

 

 

Umístění hnojiva

Jak už bylo řečeno hnojivo je ukládáno cíleně do dvou hloubek. Pokud sejeme řepku je ukládáno přimo pod rostliny při meziřádkové vzdálenosti 334mm. V případě obilnin je hnojivo umístěno také do dvou hloubek, ale mezi dva řádky vzdálené od sebe 167mm.

 

 

 

 

Technické údaje

MODEL

Spirit 400C

FIX

Spirit 600C

FIX

Spirit 800C

FIX

Spirit 900C

FIX

Pracovní šířka (m) 4 6 8 9

Přepravní šířka (m)

3 3 3 3
Přepravní výška (m) 2,65 3.56 3,85 4
Hmostnost (kg) 5600 7600 10160 10860
Objem zásobníku (l) 3900 5000 5000 5000
Meziřázková vzdálenost (mm) 125 125 125 125
Průměr secích disků (mm) 380 380 380 380
Přítlak na botku (kg) 40-80 40-80 40-80 40-80
Meziřádková vzdálenost hnojiva (mm) 125 125 125 125
Příkon (kW) 100 200 270 290
Požadavky na hydrauliku 4 DO LS LS LS

 

MODEL

Spirit 600C

NORDIC

Spirit 800C

NORDIC

Pracovní šířka (m) 6 8

Přepravní šířka (m)

3 3
Přepravní výška (m) 3,56 3,85
Hmostnost (kg) 7300 9140
Objem zásobníku (l) 5000 5000
Meziřázková vzdálenost (mm) 125 125
Průměr secích disků (mm) 380 380
Přítlak na botku (kg) 40-80 40-80
Meziřádková vzdálenost hnojiva (mm) 250 250
Příkon (kW) 170 220
Požadavky na hydrauliku LS LS

 

MODEL

Spirit 400C

StripDrill

Spirit 600C

StripDrill

Pracovní šířka (m) 4 6

Přepravní šířka (m)

3 3
Přepravní výška (m) 2,65 3,55
Hmostnost (kg) 4980 6820
Objem zásobníku (l) 3900 5000
Meziřázková vzdálenost (mm) 167/334 167/334
Průměr secích disků (mm) 380 380
Přítlak na botku (kg) 40-80 40-80
Meziřádková vzdálenost hnojiva (mm) 334 334
Pracovní hloubka (mm) 300 300
Příkon (kW) 150 220
Požadavky na hydrauliku 4 DO LS