class vaderstad
Carrier L/XL
Vytisknout

Carrier L/XL

Väderstad

pdf Prospekt (.PDF)

Modely Väderstad Carrier L/XL dopňují portfolio tohoto výrobce v segmentu diskových podmítačů. Velké disky o průměru 510mm u modelů s označením L nebo 610mm u modelů s označením XL jsou k dispozici již od záběru 4,25m.

 

Tyto nové modely byly vyvinuty s důrazem na flexibilitu, životnost a efektivitu. Díky široké nabídce předního nářadí, různých průměrů disků s nastavitelným pracovním úhlem a také rozmanitých typů pěchů může stroj opravdu pracovat v jakýchkoliv podmínkách a přitom splní očekávání každého zákazníka. Stroje se dodávají v záběrech 4,25m až 8,25m.

  • tři druhy předního nářadí
  • nastavitelný úhel disků
  • Odpružená náprava
  • nastavitelný přítlak na křídla
  • velký výběr pěchů
  • snadné nastavení hloubky

                                Přední nářadí               Intenzivní zpracování půdy                        Utužení

 

VIDEO - Carrier L/XL

Přední nářadí

Kažná plodina po sobě zanechá strnistě, které má specifické požadavky na zpracování. Díky možnosti výběru předního nářadí stroje Carrier L/XL umožňují vždy správně zpracovat jak řepkové, pšeničné, tak i kukuřičné strniště.

Smyková lišta Crossboard

Smyková lišta se dá s výhodou použít při práci na jaře, kdy se stroje Carrier často používají jako stroje na předseťovou přípravu. Smyk drtí hroudy a velice dobře urovnává povrch pole. Tento efekt se ještě znásobí při použití stabilizační tyče, která dodá smyku větší tuhost. Pracovní úhel jde snadno hydraulicky regulovat přímo z kabiny.

 

 

CrossCutter

Novinkou je řezací válec Crosscutter, který velice dobře pracuje v řepkovém a kukuřičném strništi, kde pomocí ostrých nožů krájí rostlinné zbytky a pokládá je na zem. Rostlinné zbytky tak mohou být lépe zpracovány a zapraveny velkými disky, což napomáhá k lepšímu biologickému rozkladu. Stejně jako smyk jde i Croscutter nastavovat pomocí hydraulických pístů z kabiny.

 

 

Brány na slámu

Často se stává, že sklízecí mlátička není schopna spolehlivě rozdrtit a rozprášit slámu na strniště a vznikají pak pásy s velkým množstvím rostlinných zbytků na povrchu. Pro tento případ je možné stroj vybavit branami, které rovnoměrně rozprostřou slámu na povrch pole, aby mohla být zapravena a nevznikali místa s nízkým obsahem dusíku a kyslíku v půdě. Výsledkem je rovnoměrný porost v následujících letech a tím i stabilní výnosy.

 

Disky

Umístění disků ve tvaru X výrazně snižuje boční síly působící na stroj, díky tomu vždy stroj přesně kopíruje stopu traktoru, což je velice důležité především při použití navádění pomocí navigace GPS. Na poli tak nevznikají nezpracovaná místa.

Velikosti disků

Velikost disků nám přímo určuje hloubku, do které můžeme půdu zpracovávat s daným strojem. U této modelové řady je na výběr mezi disky 510mm, pro zpracování do hloubky až 13cm nebo disky o průměru 610mm, které můžou pracovat až do hloubky 18cm. Vytvoří se tak dostatek zeminy, pro zapravení rostlinných zbytků i po zrnové kukuřici.

 

 

 

Nastavení pracovního úhlu disků

Disky jsou vyráběny novou technologií, díky které je ostří na disku nabroušeno po celém svém obvodu a to i ve vybráních. Díky tomu dochází k lepšímu krájení rostlinných zbytků a jejich lepšímu tlení. Dále díky této technologii také disky lépe pronikají do půdy a rovnoměrněji se opotřebovávají. Pracovní úhel disků lze nastavit v rozmezí 10-18°. Kónický tvar disků zajišťuje vždy stejný úhel vnikání do půdy, bez ohledu na pracovní hloubku nebo opotřebení.

 

 

 

 

TrueCut

Jako jediný výrobce na trhu používá disky, které jsou broušené nejen na vnějším obvodu, ale i ve vybráních. To radikálně zvyšuje schopnost řezání rostlinných zbytků a také to má velký vliv na životnost disků.

 

 

 

 

 

Uchycení disků na rámu

To je řešeno stejně jako u menších sourozenců. Slupice je však připevněna pomocí šesti šroubů namísto čtyř a je odpružena a chráněna pomocí čtyř gumových špalíků. Hlavním rozdílem je uchycení disků na excentrickém čepu, který nám umožňuje jednoduché nastavení pracovního úhlu přesně podle vašich podmínek. Stačí pouze odjistit závlačku a pootočit disk do požadované polohy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezúdržbová ložiska

Celý náboj byl vyvinut jako bezúdržbový, tudíž jej není nutné mazat a díky použitým materiálům je jeho životnost velice dlouhá. Tyto zdánlivé maličkosti však značně zlepšují komfort obsluhy a především ekonomiku provozu celého stroje.

 

 

 

 

 

Nastavení pracovní hloubky

Jednoduché a komfortní nastavení pracovní hlavní hloubky nám umožňují klipsy umistěné na hlavní pístnici. Výhodou je, že je není nutné vyndávat při nastavování a tak se nemůže stát že dojde k jejich ztracení.

 

 

 

 

Nastavení přítlaku na křídla

Možnost nastavení přítlaku na křídlech umožňuje dokonale udržovat pracovní hloubku i v těch nejtěžších podmínkách. Váha stroje se roznese na celý záběr stroje a tak má každý disk k dispozici stejný přítlak. K nastavení přítlaku slouží kohout umístěný na oji a ke kontrole manometr, který je snadno vidět i z kabiny.

 

 

 

Hydraulické odpružení nápravy

V posledních letech se rychlost traktorů výrazně zvýšila. Odpružená náprava výrazně zvyšuje komfort obsluhy při přepravě stroje po silnici. Hydraulický akumulátor pohlcuje nerovnosti a snižuje tak namáhání rámu stroje, to vše se podepíše také na jeho životnosti.

 

 

 

 

Skládání stroje

Všechny záběry jsou hydraulicky sklopné. Unikátní je řešení sklápění u záběru 8,25m, kde je i přes tento široký záběr zachována povolená přepravní šířka 3m a také přepravní výška 4m. Což je výhodou při přepravě po úzkých cestách mezi vesnicemi i ve městech.

 

 

 

Utužení

U stroje Opus je možné zvolit si mezi dvěma typy pěchů. Obrovskou výhodou je, že lze jednoduše měnit pěchy mezi sebou podle toho, jakou práci se stroje děláte.

DoubleSoil Runner

Novinkou pro rok 2015 je nový typ pěchu nazvaný DoubleSoil Runner. Tento pěch se skládá ze dvou řad prstencového pěchu. Toto umístění umožňuje, aby se o sebe jednotlivé prstence pěchu čistily a také aby byla zajištěna lepší stabilita stroje při práci. Pěchy jsou odpružené, čímž se radikálně zvyšuje jejich životnost.

 

 

Steel Runner

Léty a především tisícovkami hektarů prověřený ocelový pěch, který je známý i z ostatních strojů jako jsou TopDown, Carrier či Cultus. Drtí hroudy i ve velmi suchých podmínkách, zatlačuje kameny a díky pohyblivým škrabkám spolehlivě pracuje také ve vlhkých podmínkách.

 

 

CageRunner

Lehký prutový pěch je učený především na lehčí typy půd, které není nutné tolik utužovat. Na takových půdách s ním lze pracovat i za mokra.

 

 

 

 

 

 

Uložení pěchu

Pěch je velice namáhanou součástí všech strojů na zpracování půdy. Proto se společnost Väderstad zaměřila na vývoj spolehlivého uložení pěchu s vysokou životností. Díky gumovému odpružení jsou vibrace přenášené na samotný pěch, potažmo na rám stroje eliminovány a to zajišťuje spolehlivý provoz stroje.

 

 

 

 

Nastavitelný úhel pěchu

Pokud je pěch uložen ve dvou řadách, měla by první z nich být umístěna mírně výše než zadní. U výbavy s pěchem DoubleSoil Runner je možné pomocí stavitelných francouzkých matic nastavit polohu přední řady pěchu vůči zadní. Sníží se pak tahová náročnost stroje a především se zvýší průchodnost při velmi vlhkých podmínkách.

 

 

 

 

Připojení k traktoru

Je možné si vybrat mezi zapojením do ramen, nebo mezi výměnnými závěsy (K80, oko pevné 40 a 50mm, oko výkyvné s výměnným středem). Výhodou je že lze snadno přejít z upevnění v ramenech na jiný typ závěsu bez nutnosti dalších konstrukčních úprav.

 

 

 

 

Technická data

  CRL 425 CRL 525 CRL 625 CRL 825
Požadavky na výkon (k) 150 200 250 350
Pracovní šířka (m) 4,1 5,1 6,1 8,1
Transportní šířka (m) 2,85 2,85 2,85 3
Transportní výška (m) 3,06 3,58 4 4
Počet disků 34 42 50  
Průměr disků 510 510 510 510
Počet sekcí 2 2 2 3
Váha s Steel Runner 4700 5500 6000  
Váha s DoubleSoil Runner 4300 5000 5500  
Váha s CageRunner 4300 4900 5300  
Počet hydr. okruhů 2/3 DO 2/3 DO 2/3 DO 2/3 DO
Rozměr pneumatik

400/60-15,5 nebo

520/50-17

400/60-15,5 nebo

520/50-17

400/60-15,5 nebo

520/50-17

400/60-15,5 nebo

520/50-17

 

 

 

  CRXL 425 CRXL 525 CRXL 625 CRXL 825
Požadavky na výkon (k) 160 210 260 370
Pracovní šířka (m) 4,1 5,1 6,1 8,1
Transportní šířka (m) 2,85 2,85 2,85 3
Transportní výška (m) 3,06 3,58 4 4
Počet disků 34 42 50  
Průměr disků 610 610 610 610
Počet sekcí 2 2 2 3
Váha s Steel Runner 5100 6000 6600  
Váha s DoubleSoil Runner 4500 5200 5700  
Váha s CageRunner 4500 5100 5600  
Počet hydr. okruhů 2/3 DO 2/3 DO 2/3 DO 2/3 DO
Rozměr pneumatik

400/60-15,5 nebo

520/50-17

400/60-15,5 nebo

520/50-17

400/60-15,5 nebo

520/50-17

400/60-15,5 nebo

520/50-17