class vaderstad

Servis

After Sales – servis a náhradné diely CLAAS a VÄDERSTAD

Dosažiteľnosť, spoľahlivosť, rýchlosť

AGRALL disponuje vo svojom sídle, ako  aj  prostredníctvom siete oblastných predajných a servisných zástupcov dostatočným množstvom pracovníkov v oblasti After Sales. Tzn. skladovým personálom, skladníci a vedúci skladov, ktorí riadia jednak dispozíciu náhradných dielov a tiež pôsobia ako odborní poradcovia ohľadne použiteľnosti, popr. opráv. Viď tiež oddiel ND.

Vlastný servis je organizovaný podobne. Pre internú potrebu AGRALLU pracuje servisný personál v dostatočnom obsadení, ktorý pôsobí pre klientelu v najbližšom okolí sídla spoločnosti a ďalej  ako predpredajný servis nových i použitých strojov, zaškolenie obsluhy atď. Celý trh je opäť pokrytý prostredníctvom servisnej siete s dostatočným počtom servisných technikov.

Z hľadiska vybavenia pre prácu u zákazníka používame čo možno najlepšie vybavené servisné autá s najnovším dielenským vybavením, aby bolo možné neustále sledovať vývoj nami predávanej techniky.

Samostatnou a snáď najdôležitejšou problematikou servisu je diagnostika. Preto používame najmodernejšie dostupné diagnostické metódy a prístroje, aby sa čo možno najviac skrátili časy prestojov.

Servisný personál dostáva v zložitejších prípadoch podporu od diagnostikov, či už z oblastného strediska, alebo z centrály v AGRALLE. Samozrejmosťou  nie je len firemná diagnostika CLAAS alebo VÄDERSTAD, ale i vybavenie pre diagnostiku nami používaných motorov, tzn. predovšetkým CAT a Mercedes.

Foto screenshot z CAT SIS - Mimochodom, všetci servisní mechanici siete CLAAS v Slovenskej republike sú oprávnení k diagnostike a opravám na motoroch CAT podľa ASSC II (Authorised Sales and Service Center, stupeň II). To najdôležitejšie k správne a rýchle zrealizovanej oprave sú však znalosti. Znalosti, ako ktoré vybavenie správne použiť, kde hľadať možné príčiny a ako ich odstraňovať.

Bez riadnej servisnej literatúry nie je dnes možná oprava súčasných komplexných strojov. Preto sa pravidelne organizujú početné školenia, praktické i teoretické, na úrovni oblastných zástupcov v AGRALLE alebo priamo v školiacich centrách výrobcov (Väderstad, Evreux – traktorové centrum CLAAS, alebo CLAAS Academy v Harsewinkli) alebo u slovenských zástupcov výrobcov motorov (CAT – Phoenix Zeppelin, Daimler Chrysler Automotive ).

Poslednou novinkou súčasnosti v oblasti servisu strojov je telemetria. Pre záujemcov ponúkame balíček služieb pod názvom CLAAS Telematics, ktorý umožňuje majiteľovi stroja, avšak i jeho servisnému zástupcovi sledovať stroj v činnosti na monitore PC. Systém ukladá každých 15 sekúnd 36 prevádzkových parametrov stroja, ako sú rýchlosti, otáčky, polohy, vlhkosť, výnos atď. a prenáša ich cez GPRS prenos na server telemetrie.

Tu dochádza k ich  spracovaniu, prepočtom a vizualizácii dát pre užívateľa. Takto získané dáta potom môžu slúžiť k optimalizácii prevádzky strojov v rámci podniku. Pre servis sú tieto dáta takisto neoceniteľné. Servisný pracovník môže ešte pred vyslaním technika zistiť, čo vlastne stroju chýba, kde je príčina, s akou výkonnosťou stroj pracuje, prípadne odhaliť problém (preťažené sitá, príliš vysoký podiel prepadu a pod.) Alebo pri prevedení diaľkovej diagnostiky je možné odhaliť i problémy s elektronikou.

Všetky  tieto uvádzané opatrenia, resp. riešenia v otázkach servisu však nie sú cieľom,  ale len prostriedkom k dosiahnutiu najvyššej spokojnosti zákazníkov, tzn. k minimalizácii prestojov spôsobených technickými problémami. Personál, vybavenie, diagnostika a znalosti nám iba pomáhajú napĺňať heslá, ktoré sú v nadpise.