class vaderstad

Služby

Medzi služby poskytované našou firmou patrí poradenstvo a pomoc pri zabezpečení financovania predávaných strojov bankovým úverom alebo leasingom.

K ďalším poskytovaným službám patrí najmä zabezpečenie prevádzky predávaných strojov, ktorá je zabezpečovaná pomocou servisného oddelenia a skladu náhradných dielov. Servisné oddelenie zabezpečuje preškolenie obsluhy a uvedenie strojov do prevádzky s ich následným záručným a pozáručným servisom. Sklad náhradných dielov zabezpečí rýchlu dodávku náhradných dielov od výrobcu a ich rozvoz po celom území SR.

V prípade záujmu o naše služby, sme Vám radi k dispozícii.