class vaderstad

Väderstad Spirit ST 400 - 900 S Next

04. 01. 2011

Spirit Next patrí k ďalšej generácii modelov Spirit s mnohými novými vlastnosťami. Spirit je sejací stroj skonštruovaný pre farmárov, ktorí vyžadujú pri siatí dvojité utuženie. Pre obchodný rok 2011 prichádza Väderstad s celou radou inovácií na stroji Spirit, čím dostáva sejací stroj označenie Next.


Výkonný a flexibilný

Trojstranné gumové uloženie ramien výsevných pätiek TriForce je charakteristické pokojnou jazdou a je úplne bezúdržbové. Veľký prítlak a silná konštrukcia umožňujú stroju siať i v najťažších pôdach. Veľký výkyv ramena pätky a pevnosť uloženia poskytujú stabilné istenie so stálou silou. Výsevná pätka s prítlačným kolesom má presný, citlivo reagujúci pohyb, ktorý umožňuje presné siatie v rôznych typoch pôd, a to i na nerovných pozemkoch. Kopírovanie povrchu pôdy je vynikajúce i pri vysokej pojazdovej rýchlosti.

Sejací stroj BioDrill pre siatie drobných semien

S príslušenstvom BioDrill na stroji Spirit môže byť súčasne s hlavnou krycou plodinou uskutočňovaný výsev tráv alebo medziplodín. BioDrill 360 je vybavený zásobníkom s pneumatickou distribúciou osiva. BioDrill má elektrický pohon výsevnej jednotky s veľmi presným nastavením výsevku od 1-30 kg/ha. Osivo je aplikované pomocou výsevných hubíc, ktoré rovnomerne rozmiestnia osivo v pravidelných oblúkoch. Aplikačné hubice majú na konci zaoblenú opornú dosku pre optimálne rozmiestnenie po celom pracovnom zábere a sú od seba vzdialené 50 cm.

Osivo padá pred výsevnú pätku stroja Spirit a je zapravené do pôdy zeminou odhadzovanou zavlačovačmi.

Nové výsevné ústrojenstvo Fenix II

Na modeli Spirit Next je výsevná jednotka poháňaná výkonným elektromotorom, ktorý poskytuje stabilné a spoľahlivé dávkovanie a umožňuje rozsah i na veľmi nízke dávky menej než 1 kg/ha. Systém je plne odolný proti korózii. Pohon výsevnej jednotky je zabezpečený pomocou výkonného elektrického motora. Systém je vybavený malým a veľkým prevodovým kolesom, ktoré môžu byť nastavené v závislosti na veľkosti osiva. Klapka pre vypnutie toku osiva do dávkovacej jednotky je ľahko nastaviteľné, a to i pri plnom zásobníku.

Päť dôležitých nových bodov na sejacom stroji Spirit Next

1. Trojstranné gumové uloženie ramien výsevných pätiek TriForce umožňuje stroju precízne uloženie osiva

2. Sejací stroj BioDrill na prianie

3. Elektricky poháňané výsevné jednotky

4. Vďaka flexibilnej gume umiestnenej po obvode, dokáže utužovacie kolo pracovať aj vo veľmi vlhkých podmienkach

5. Hydraulické valce s novými robustnými bezúdržbovými čapmi