class vaderstad

CLAAS: najlepší za 100 rokov!

31. 12. 2013

Harsewinkel /Düsseldorf 16. december 2013. CLAAS dosahuje pôsobivé výsledky v jubilejnom roku. Spoločnosť  založená na výrobu poľnohospodárskych strojov so sídlom vo východnom Westfálsku v meste Harsewinkel  oslavuje tento rok svoje 100. výročie.

    Predaj  3,825 mld €
    Nárast o 12 % v poľnohospodárskej technike
    Zisk pred zdanením 295 miliónov €
    Rentabilita tržieb o 7,7 %
    Prevádzkový zisk až 325 miliónov €
    Pomer vlastného kapitálu k majetku sa zvýši na 43,1 %

 

CLAAS dosahuje pôsobivé výsledky v jubilejnom roku.

Spoločnosť vyrábajúca poľnohospodárske stroje so sídlom vo východnom Westfálsku v meste Harsewinkel oslavuje v tomto roku svoje 100. výročie. CLAAS pokračuje v úspešnom napredovaní správnym smerom a opäť hlásil pôsobivé výsledky za tento fiškálny rok, ktorý skončil 30. septembra. Táto rodinná firma dosiahla obrat vo výške 3,8246 miliardy €, oproti 3,4346 miliardy € v predchádzajúcom roku. To zodpovedá nárastu o 11,3 %, v divízii poľnohospodárskych strojov bol nárast predaja o 12,0 %. Hrubý zisk z predajov vzrástol takmer o 7,6 % a medziročne na 974,6 miliónov € sa blíži k hranici 1 miliardy €. Zisk pred zdanením vyšiel na 295,3 miliónov € a čistý zisk skupiny na 212,3 miliónov €. Prevádzkový hospodársky výsledok skupiny dosiahol nového rekordu vo výške 325 miliónov €.

Úspech CLAAS-u je založený na odbornosti a túžbe po vývoji  zbrusu nových a neustále sa zlepšujúcich technológií na trhu. CLAAS je preslávený ako "tvorca" nových inovácií.  Súčasné trendy najmodernejšieho poľnohospodárstva zahŕňajú zavedenie nových, vysoko výkonných kombajnov a traktorov ale aj inteligentných systémových riešení - to všetko na základe úplného prístupu procesov.

 

CLAAS výročná tlačová konferencia 2013 v Düsseldorfe, členovia výkonnej rady zľava: Lothar Kriszun (traktory), Hans Lampert (financie a controlling), Jan - Hendrik Mohr (predaj), Dr. Theo Freya (marketing a stratégia, hovorca výkonnej rady, CLAAS KGaA mbH), Dr. Hermann Garbers (technológie a kvalita).


Medzinárodné trhy na pevných základoch

Príjmy v poľnohospodárstve sa vyvíjali priaznivo počas roka 2012/2013, ktorý skončil skôr, než fiškálny rok v CLAAS-e, 30. júna 2013. V jednotlivých regiónoch boli pozorované rôzne trendy. Kým objem poľnohospodársky trhov v západnej Európe mierne klesal, celkovo objem na kľúčových trhoch pre CLAAS ako Nemecko a Francúzsko rástol. Poľnohospodárske trhy v strednej Európe zostali na vysokej úrovni aj napriek miernemu poklesu v minulom roku. Tempo rastu poľnohospodárskeho odvetvia vo východnej časti Európy bolo pozitívne. Poľnohospodársky trhy v USA a Kanade vystupovali v dôsledku trvalého rastu, pretože prostredníctvom poistenia úrody poľnohospodári dostali vyplatenú náhradu pre neúrodu spôsobenú suchom. Rast CLAAS-u predstihol rast na trhu v mnohých oblastiach, čo umožňuje spoločnosti získať väčší podiel na trhu.


Aj naďalej zameraná na výskum a vývoj

Jeden z každých deviatich zamestnancov CLAAS-e v súčasnej dobe pracuje v divízii výskumu a vývoja. Investície do výskumu a vývoja sa opäť medziročne zvýšili a dosiahli 198 miliónov €. Počet rôznych ocenení pre nový technický vývoj v strojárstve a softvéroch tiež zdôraznili úlohu CLAAS-u ako silného inovátora v poľnohospodárskom priemysle. Na najväčšej svetovej výstave poľnohospodárskej techniky, Agritechnica v Hannoveri, si CLAAS odniesol neuveriteľných sedem medailí udelených podľa nemeckého poľnohospodárskeho zväzu Deutsche Landwirtschafts - Gesellschaft e.V. (DLG), rovnako ako medzinárodný titul "Traktor roka 2014" pre nový traktor AXION 850, a dva tituly "Stroj roka 2014" pre traktor rady AXION 800 s jeho plynulou prevodovkou a tiež CEMOS AUTOMATIC riadiaci softvér pre kombajny.


CLAAS rastie stále viac a viac aj medzinárodne

30. septembra 2013 CLAAS Group zamestnával o 6,8 % viac ľudí ako v predchádzajúcom roku.   K dátumu účtovnej závierky činil celkový počet zamestnancov 9697 (v predchádzajúcom roku: 9077). Rozdiel medzi počtom domácich pracovných miest a pracovných miest v zahraničí sa do značnej miery vyrovnal s každým ďalším zamestnancom v CLAAS-e so sídlom mimo Nemecka. Rozšírenie továrne CLAAS v ruskom meste Krasnodar, s tým spojené náborové opatrenia a plánované akvizície čínskeho výrobcu poľnohospodárskych zariadení Shandong Jinyee Co. Ltd. v provincii Shandong bude aj naďalej smerovať túto tendenciu k väčšej medzinárodnej štruktúre.


Výhľad do budúcna

Napriek celkovému miernemu poklesu sa ceny pre poľnohospodárske produkty v súčasnosti ustálili na pomerne vysokej úrovni. To povedie k pozitívnej prognóze príjmov pre našich zákazníkov. Poľnohospodári a dodávatelia služieb budú mať k dispozícii viac zdrojov pre investície do nových zariadení, aj keď rovnako ako v predchádzajúcich rokoch sa bude tento trend odlišovať v rôznych oblastiach po celom svete.

Vo fiškálnom roku 2014, bude tendenciou viac postranný vývoj a zotrvávanie aktuálneho stavu na trhu, ako progres smerom k rastu. V dôsledku toho CLAAS očakáva stabilné až mierne rastúce predaje v roku 2014. Táto prognóza je založená na našom posúdení rastového potenciálu rôznych produktových skupín, najmä traktorov. Rok 2014 bude tiež pokračovaním našej masívnej investície do rozšírenia nášho podnikania, a najmä pokryť rastové trhy v Ázii. Avšak, budeme sa tiež zameriavať na naše hlavné európske trhy.